Juridisk ansvarsfriskrivning & Imprint

1. Ansvarsfriskrivning

Enligt gällande lagstiftning är Chaga endast godkänt i Europa och USA som kosttillskott, men inte som läkemedel. Kosttillskott är inte läkemedel utan klassificeras som livsmedel. De ersätter inte en hälsosam och varierad kost och en medveten livsstil. De måste hållas utom räckhåll för barn. Den traditionella västerländska medicinen erkänner inte fördelarna med de flesta kosttillskott! Därför måste det påpekas att Chaga.shop by OMEGA 777 Life Ltd. inte föreslår terapeuter eller konsumenter att en tillämpning av Chaga a/o Chaga+Mumijo kan lindra eller till och med bota sjukdomar och tillstånd eller, mer allmänt, förbättra hälsa och livskvalitet.

Chaga.shop by OMEGA 777 Life Ltd. tar därför inget ansvar för innehållet i de beskrivningar som återges på denna webbplats i utdrag från olika författare.
Dessa är informativa utdrag ur publikationer (t.ex. från författaren B. O'Conner) och representerar endast den kulturhistoriska användningen av chaga. Dessa uttalanden har inte utvärderats av myndigheter som US FDA, EU eller andra. Denna produkt är inte avsedd att behandla, bota eller förebygga någon sjukdom.

Klientens Feedbacks är dessutom rapporterade hälsofördelar och utvärderas inte av FDA, EU eller andra.

Rådgör med en legitimerad sjukvårdspersonal om detta är rätt för dig.

2. Intyg för Örternas kung®

Örternas kung® (Bearmedicine) besitter olika statligt godkända laboratorieanalyser samt ett certifierat marknadsföringsbevis från ett EU-land., och en offentlig anmälan om distribution av kosttillskott (Anzeige eines Nahrungsergänzungsmittel §5), nr 111.11101.0.01281 (2018) i Förbundsrepubliken Tyskland.

3. Recensioner och vittnesmål

Om jag samtycker till att skicka skriftliga produktrecensioner och vittnesmål till Chaga.shop by OMEGA 777 Life Ltd. a/o Örternas kung®, är jag medveten om och samtycker till att Chaga.shop by OMEGA 777 Life Ltd. a/o Örternas kung® får använda detta material för publicering på Internet eller i tryckta medier och ljudmedier.

4. Ansvar för personskador

Som konsument avstår jag oåterkalleligen från rätten till någon form av regress eller krav mot Chaga.shop by OMEGA 777 Life Ltd. eller någon annan person som är involverad ("associerade parter"), till följd av någon form av fysisk, psykisk eller annan förlust eller skada av något slag som konsumenten, direkt eller indirekt, eller konsumentens familj har lidit, som orsakats av en händelse som på något sätt är relaterad till konsumtion av produkter från Chaga.shop by OMEGA 777 Life Ltd. . I egenskap av konsument kommer jag att hålla Chaga.shop by OMEGA 777 Life Ltd. och de associerade parterna skadeslösa för alla anspråk, åtgärder, ansvar eller förluster till följd av brott mot konsumenternas deklarationer ovan.

5. Kontakt / Imprint

Chaga.shop av OMEGA 777 Life Ltd.
5/1 Merchant Street
VLT 1171 Valletta
Malta / Europa
info [ at ] chaga.shop

Företagsregistreringsnummer: C 91383
Skattenummer 999808715
MOMS-ID. MT26243819

Chaga.shop är en produkt av OMEGA 777 Life Ltd.
Örternas kung® och Chagaccino® och Bearmedicine® är registrerade varumärken med licens till OMEGA 777 Life Ltd.

© OMEGA 777 Life Ltd. 12/2021

100% gratis
Försändelse

på alla beställningar över 100€
... och alla beställningar nedan skickas till endast 50% av fraktkostnaderna!
Kontakta oss
Kontaktformulär