Allmänna villkor

Chaga.shop av OMEGA 777 Life Ltd.

info [ at ] chaga.shop
5/1 Merchant Street .
VLT 1171 Valletta .
Malta - Europa

 

Översikt

Denna webbplats drivs av OMEGA 777 Life Ltd. På hela webbplatsen hänvisar termerna "vi", "oss" och "vår" till OMEGA 777 Life Ltd. OMEGA 777 Life Ltd. erbjuder denna webbplats, inklusive all information, alla verktyg och tjänster som finns tillgängliga från denna webbplats till dig, användaren, under förutsättning att du accepterar alla villkor, bestämmelser, policyer och meddelanden som anges här.

Genom att besöka vår webbplats och/eller köpa något från oss deltar du i vår "tjänst" och samtycker till att vara bunden av följande villkor ("villkor", "villkor"), inklusive de ytterligare villkor och policyer som det hänvisas till här och/eller som finns tillgängliga via hyperlänkar. Dessa villkor gäller för alla användare av webbplatsen, inklusive men inte begränsat till användare som är webbläsare, säljare, kunder, handlare och/eller bidragsgivare av innehåll.

Läs dessa villkor noggrant innan du går in på eller använder vår webbplats. Genom att gå in på eller använda någon del av webbplatsen samtycker du till att vara bunden av dessa villkor. Om du inte godkänner alla villkor i detta avtal får du inte komma åt webbplatsen eller använda några tjänster. Om dessa villkor betraktas som ett erbjudande är acceptansen uttryckligen begränsad till dessa villkor.

Alla nya funktioner eller verktyg som läggs till i den nuvarande butiken ska också omfattas av villkoren. Du kan när som helst se den senaste versionen av villkoren på denna sida. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa villkor genom att publicera uppdateringar och/eller ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera den här sidan för att se om den har ändrats. Om du fortsätter att använda eller få tillgång till webbplatsen efter det att ändringar har publicerats innebär det att du godkänner dessa ändringar.

 

Villkor för webbutik

Genom att godkänna dessa villkor och bestämmelser intygar du att du är minst myndig i din stat eller provins, eller att du är myndig i din stat eller provins och att du har gett oss ditt samtycke till att låta dina minderåriga anhöriga använda denna webbplats.

Du får inte använda våra produkter för olagliga eller otillåtna ändamål och du får inte heller bryta mot någon lag i din jurisdiktion när du använder tjänsten (inklusive men inte begränsat till upphovsrättslagar).

Du får inte överföra maskar eller virus eller någon kod av destruktiv karaktär.

En överträdelse eller ett brott mot något av villkoren kommer att resultera i en omedelbar uppsägning av dina tjänster.

 

Allmänna villkor

Vi förbehåller oss rätten att när som helst vägra service till vem som helst av vilken anledning som helst.

Du förstår att ditt innehåll (inte kreditkortsinformation) kan överföras okrypterat och att det kan innebära (a) överföringar över olika nätverk och (b) ändringar för att överensstämma med och anpassa sig till tekniska krav från anslutande nätverk eller enheter. Kreditkortsinformation är alltid krypterad vid överföring över nätverk.

Du samtycker till att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, återförsälja eller exploatera någon del av tjänsten, användningen av tjänsten eller tillgången till tjänsten eller någon kontakt på den webbplats genom vilken tjänsten tillhandahålls, utan uttryckligt skriftligt tillstånd från oss.

De rubriker som används i detta avtal är endast inkluderade för att underlätta och begränsar eller påverkar inte dessa villkor på annat sätt.

 

Uppgifternas riktighet, fullständighet och aktualitet.

Vi ansvarar inte för om informationen på denna webbplats inte är korrekt, fullständig eller aktuell. Materialet på denna webbplats tillhandahålls endast som allmän information och bör inte användas som enda grund för att fatta beslut utan att konsultera primära, mer exakta, fullständiga eller aktuella informationskällor. Varje användning av materialet på denna webbplats sker på egen risk.

Den här webbplatsen kan innehålla viss historisk information. Historisk information är nödvändigtvis inte aktuell och tillhandahålls endast som referens. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra innehållet på denna webbplats, men vi har ingen skyldighet att uppdatera någon information på vår webbplats. Du samtycker till att det är ditt ansvar att övervaka ändringar på vår webbplats.

 

Ändringar av tjänsten och priserna

Priserna på våra produkter kan ändras utan föregående meddelande.
Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller avbryta Tjänsten (eller någon del eller något innehåll i den) utan föregående meddelande.
Vi är inte ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för ändringar, prisändringar, avstängning eller avbrytande av tjänsten.

 

Produkter eller tjänster

Vissa produkter eller tjänster kan vara tillgängliga enbart online via webbplatsen. Dessa produkter eller tjänster kan ha begränsade kvantiteter och kan endast returneras eller bytas i enlighet med vår returpolicy.

Vi har gjort allt vi kan för att så exakt som möjligt visa färgerna och bilderna på våra produkter som visas i butiken. Vi kan inte garantera att din datorskärms visning av en färg är korrekt.

Vi förbehåller oss rätten, men är inte skyldiga att begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till någon person, geografisk region eller jurisdiktion. Vi kan utöva denna rätt från fall till fall. Vi förbehåller oss rätten att begränsa kvantiteterna av alla produkter eller tjänster som vi erbjuder. Alla beskrivningar av produkter eller produktpriser kan ändras när som helst utan förvarning, enligt vårt eget gottfinnande. Vi förbehåller oss rätten att när som helst upphöra med en produkt. Alla erbjudanden om produkter eller tjänster som görs på denna webbplats är ogiltiga där de är förbjudna.

Vi garanterar inte att kvaliteten på de produkter, tjänster, information eller annat material som du köper eller erhåller kommer att motsvara dina förväntningar, eller att eventuella fel i tjänsten kommer att rättas till.

 

Korrekthet i fakturerings- och kontoinformation

Vi förbehåller oss rätten att avvisa alla beställningar som du gör hos oss. Vi kan, efter eget gottfinnande, begränsa eller avbryta de köpta kvantiteterna per person, per hushåll eller per beställning. Dessa begränsningar kan omfatta beställningar som görs av eller under samma kundkonto, samma kreditkort och/eller beställningar som använder samma fakturerings- och/eller leveransadress. Om vi ändrar eller annullerar en beställning kan vi försöka meddela dig genom att kontakta den e-postadress och/eller faktureringsadress/telefonnummer som du angav när beställningen gjordes. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda beställningar som enligt vår egen bedömning verkar vara gjorda av återförsäljare, återförsäljare eller distributörer.

Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt inköps- och kontoinformation för alla inköp som görs i vår butik. Du samtycker till att snabbt uppdatera ditt konto och annan information, inklusive din e-postadress och kreditkortsnummer och utgångsdatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov.

 

Returnerar

Du har 30 kalenderdagar*) för att returnera en vara till oss från och med det datum då du mottog den.
För att vara berättigad till retur måste varan vara oanvänd och i samma skick som du fick den. Din vara måste vara i originalförpackningen. Din vara måste ha kvittot eller bevis på köpet. Vänligen skicka ett meddelande om din planerade retur till info // chaga . shop så skickar vi dig detaljerade instruktioner för din retur.

*) 30 dagar från det datum du fick den till det datum vi får tillbaka den. Om du t.ex. fick den den 1 juli 2019 måste vi ha den tillbaka senast den 31 juli. 2019. 

 

Återbetalningar

När vi har mottagit din vara kommer vi att inspektera den och meddela dig att vi har mottagit din returnerade vara. Vi kommer omedelbart att meddela dig om statusen för din återbetalning efter att ha inspekterat varan. Om din retur är godkänd kommer vi att initiera en fullständig återbetalning till ditt kreditkort (eller den ursprungliga betalningsmetoden). Du kommer att få krediten inom ett visst antal dagar, beroende på din kortutgivares policy.

Alla återbetalningar över hela världen kommer att behandlas inom 21 dagar efter att vi har mottagit produkten:

För kunder inom alla medlemsstater i Europeiska unionen, Storbritannien, Norge, Schweiz, Andorra, Vatikanen, Lichtenstein, Bosnien-Hercegovina, Serbien, Ryssland, Ukraina, Vitryssland och Turkiet kommer återbetalningar att behandlas inom 21 dagar efter att vi har mottagit produkten. För USA och Kanada kommer produkter också att återbetalas inom 21 dagar efter att vi har mottagit produkten. För alla andra länder i världen och som inte nämns ovan kommer återbetalningar också att utföras inom 21 dagar.

Försändelse

Du är ansvarig för att betala dina egna fraktkostnader för att returnera din vara. Fraktkostnaderna kan inte återbetalas. Om du får en återbetalning kommer kostnaden för returfrakt att dras av från din återbetalning.

Skadestånd

I det sällsynta och olyckliga fallet att en vara skadas av kuriren Du måste göra en reklamation inom 7 dagar efter mottagandet direkt till kurirens lokala kontor. och be om ersättning för skadan. Du måste visa upp det skadade föremålet. Håll oss också informerade inom 7 dagar efter mottagandet och skicka oss bilder på skadan, så kan vi kanske hjälpa dig med ersättningen.

 

Valfria verktyg

Vi kan ge dig tillgång till verktyg från tredje part som vi varken övervakar eller har någon kontroll över.

Du bekräftar och godkänner att vi tillhandahåller tillgång till sådana verktyg "i befintligt skick" och "i den mån de är tillgängliga" utan några garantier, framställningar eller villkor av något slag och utan någon form av godkännande. Vi har inget som helst ansvar som härrör från eller är relaterat till din användning av valfria verktyg från tredje part.

All användning av valfria verktyg som erbjuds via webbplatsen sker helt på egen risk och enligt eget gottfinnande, och du bör se till att du känner till och godkänner de villkor som gäller för de verktyg som tillhandahålls av den eller de berörda tredjepartsleverantörerna.

Vi kan också i framtiden komma att erbjuda nya tjänster och/eller funktioner via webbplatsen (inklusive nya verktyg och resurser). Sådana nya funktioner och/eller tjänster ska också omfattas av dessa villkor.

 

Länkar från tredje part

Vissa innehåll, produkter och tjänster som är tillgängliga via vår tjänst kan innehålla material från tredje part.

Länkar från tredje part på den här webbplatsen kan leda dig till webbplatser från tredje part som inte är anslutna till oss. Vi är inte ansvariga för att undersöka eller utvärdera innehållet eller riktigheten och vi garanterar inte och kommer inte att ha något ansvar för material eller webbplatser från tredje part, eller för annat material, produkter eller tjänster från tredje part.

Vi är inte ansvariga för eventuella skador som är relaterade till köp eller användning av varor, tjänster, resurser, innehåll eller andra transaktioner som görs i samband med webbplatser från tredje part. Läs noggrant igenom tredje partens policyer och praxis och se till att du förstår dem innan du genomför en transaktion. Klagomål, anspråk, bekymmer eller frågor om produkter från tredje part bör riktas till tredje part.

 

Användarkommentarer, återkoppling och andra bidrag

Om du på vår begäran skickar vissa specifika bidrag (t.ex. tävlingsbidrag) eller om du utan vår begäran skickar kreativa idéer, förslag, förslag, planer eller annat material, oavsett om det är online, via e-post, post eller på annat sätt (kollektivt kallade "kommentarer"), samtycker du till att vi när som helst och utan begränsning kan redigera, kopiera, publicera, distribuera, översätta och på annat sätt använda de kommentarer som du skickar till oss i något medium. Vi är och kommer inte att vara skyldiga att (1) hålla alla kommentarer konfidentiella, (2) betala ersättning för alla kommentarer eller (3) svara på alla kommentarer.

Vi kan, men har ingen skyldighet att övervaka, redigera eller ta bort innehåll som vi efter eget gottfinnande bedömer är olagligt, stötande, hotfullt, ärekränkande, ärekränkande, pornografiskt, obscent eller på annat sätt stötande eller som bryter mot någon parts immateriella rättigheter eller mot dessa villkor.

Du samtycker till att dina kommentarer inte bryter mot någon tredje parts rättigheter, inklusive upphovsrätt, varumärke, integritet, personlighet eller andra personliga eller äganderättsliga rättigheter. Du samtycker vidare till att dina kommentarer inte kommer att innehålla ärekränkande eller på annat sätt olagligt, kränkande eller obscent material, eller innehålla något datavirus eller annan skadlig kod som på något sätt kan påverka driften av tjänsten eller någon relaterad webbplats. Du får inte använda en falsk e-postadress, låtsas vara någon annan än dig själv eller på annat sätt vilseleda oss eller tredje part när det gäller kommentarernas ursprung. Du är ensam ansvarig för dina kommentarer och deras riktighet. Vi tar inget ansvar och åtar oss inget ansvar för kommentarer som du eller någon tredje part lägger upp.

 

Personlig information

Din inlämning av personlig information via butiken regleras av vår Integritetspolicy.

 

Fel, felaktigheter och utelämnanden

Ibland kan det finnas information på vår webbplats eller i Tjänsten som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden som kan gälla produktbeskrivningar, prissättning, kampanjer, erbjudanden, fraktkostnader, transittider och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden och att ändra eller uppdatera information eller annullera beställningar om någon information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats är felaktig, när som helst och utan föregående meddelande (även efter att du har skickat in din beställning).

Vi åtar oss ingen skyldighet att uppdatera, ändra eller förtydliga information i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats, inklusive, utan begränsning, prisinformation, utom när det krävs enligt lag. Inget specificerat uppdaterings- eller uppdateringsdatum som tillämpas i tjänsten eller på någon relaterad webbplats ska tolkas som att all information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats har ändrats eller uppdaterats.

 

Förbjuden användning

Utöver andra förbud som anges i villkoren är det förbjudet att använda webbplatsen eller dess innehåll: (a) för olagliga ändamål, (b) för att uppmana andra att utföra eller delta i olagliga handlingar, (c) för att bryta mot internationella, federala, provinsiella eller statliga bestämmelser, regler, lagar eller lokala förordningar, (d) för att inkräkta på eller bryta mot våra immateriella rättigheter eller andras immateriella rättigheter; (e) att trakassera, missbruka, förolämpa, skada, förtala, förtala, nedvärdera, skrämma eller diskriminera på grund av kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ras, ålder, nationellt ursprung eller funktionshinder; (f) att lämna in falsk eller vilseledande information; g) ladda upp eller överföra virus eller någon annan typ av skadlig kod som kommer att eller kan användas på något sätt som påverkar funktionaliteten eller driften av tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet, h) samla in eller spåra andras personuppgifter, i) skräppost, phish, pharm, pretext, spindel, crawl eller skrapning, j) för obscena eller omoraliska ändamål, eller k) störa eller kringgå säkerhetsfunktionerna i tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av tjänsten eller någon relaterad webbplats om du bryter mot någon av de förbjudna användningarna.

 

Ansvarsfriskrivning, begränsning av ansvar

Vi garanterar inte att din användning av vår tjänst kommer att vara oavbruten, snabb, säker eller felfri.

Vi garanterar inte att de resultat som kan erhållas från användningen av tjänsten kommer att vara exakta eller tillförlitliga.

Du samtycker till att vi från tid till annan kan ta bort tjänsten på obestämd tid eller avbryta tjänsten när som helst, utan att meddela dig.

Du samtycker uttryckligen till att din användning av, eller oförmåga att använda, tjänsten sker på egen risk. Tjänsten och alla produkter och tjänster som levereras till dig via tjänsten tillhandahålls (om inte annat uttryckligen anges av oss) "i befintligt skick" och "i befintligt skick" för din användning, utan några som helst representationer, garantier eller villkor av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive alla underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, säljbar kvalitet, lämplighet för ett visst ändamål, hållbarhet, äganderätt och icke-infragmentering.

Under inga omständigheter ska OMEGA 777 Life Ltd., våra direktörer, tjänstemän, anställda, dotterbolag, agenter, entreprenörer, praktikanter, leverantörer, tjänsteleverantörer eller licensgivare vara ansvariga för någon skada, förlust, anspråk eller någon direkt, indirekt, tillfällig, straffskadestånd, särskild eller följdskadestånd av något slag, inklusive, utan begränsning till utebliven vinst, förlorade intäkter, förlorade besparingar, förlust av data, ersättningskostnader eller liknande skador, oavsett om de är baserade på kontrakt, skadestånd (inklusive vårdslöshet), strikt ansvar eller på annat sätt, som härrör från din användning av någon av tjänsterna eller produkter som erhållits med hjälp av tjänsten, eller för något annat anspråk som på något sätt är relaterat till din användning av tjänsten eller någon produkt, inklusive, men inte begränsat till, eventuella fel eller utelämnanden i något innehåll, eller någon förlust eller skada av något slag som uppstått som ett resultat av användningen av tjänsten eller något innehåll (eller produkt) som publicerats, överförts eller på annat sätt gjorts tillgängligt via tjänsten, även om de har informerats om deras möjlighet. Eftersom vissa stater eller jurisdiktioner inte tillåter uteslutning eller begränsning av ansvar för följdskador eller tillfälliga skador, ska vårt ansvar i sådana stater eller jurisdiktioner begränsas till den högsta tillåtna omfattningen enligt lag.

 

Skadestånd

Du samtycker till att ersätta, försvara och hålla OMEGA 777 Life Ltd. och våra moderbolag, dotterbolag, dotterbolag, partners, tjänstemän, direktörer, agenter, entreprenörer, licensgivare, tjänsteleverantörer, underleverantörer, leverantörer, praktikanter och anställda skadeslösa från alla krav eller krav, inklusive rimliga advokatkostnader, som görs av tredje part på grund av eller som uppstår till följd av din överträdelse av dessa villkor eller de dokument som de innehåller genom hänvisning, eller din överträdelse av någon lag eller en tredje parts rättigheter.

 

Upplösbarhet

I händelse av att någon bestämmelse i dessa villkor fastställs vara olaglig, ogiltig eller ogenomförbar, ska en sådan bestämmelse ändå vara verkställbar i den utsträckning som tillåts av tillämplig lag, och den ogenomförbara delen ska anses vara avskiljd från dessa villkor, och ett sådant fastställande ska inte påverka giltigheten och verkställbarheten av andra återstående bestämmelser.

 

Uppsägning

Parternas skyldigheter och ansvar som uppstått före uppsägningsdatumet ska i alla avseenden fortsätta att gälla efter uppsägningen av detta avtal.

Dessa villkor gäller om och tills de sägs upp av dig eller oss. Du kan säga upp dessa villkor när som helst genom att meddela oss att du inte längre vill använda våra tjänster eller när du slutar använda vår webbplats.

Om vi anser att du inte uppfyller, eller misstänker att du inte har uppfyllt, något villkor eller någon bestämmelse i dessa villkor kan vi säga upp detta avtal när som helst utan föregående meddelande och du förblir ansvarig för alla belopp som ska betalas fram till och med uppsägningsdatumet; och/eller kan följaktligen neka dig tillgång till våra tjänster (eller någon del av dem).

 

Hela avtalet

Vår underlåtenhet att utöva eller genomdriva någon rättighet eller bestämmelse i dessa villkor ska inte utgöra ett avstående från en sådan rättighet eller bestämmelse.

Dessa villkor och eventuella policyer eller driftsregler som vi publicerar på denna webbplats eller med avseende på tjänsten utgör hela avtalet och överenskommelsen mellan dig och oss och reglerar din användning av tjänsten och ersätter alla tidigare eller samtidiga avtal, kommunikationer och förslag, muntliga eller skriftliga, mellan dig och oss (inklusive, men inte begränsat till, alla tidigare versioner av villkoren).

Eventuella tvetydigheter i tolkningen av dessa villkor ska inte tolkas till nackdel för den part som skrivit dem.

 

Tillämplig lag

Dessa villkor och eventuella separata avtal genom vilka vi tillhandahåller dig tjänster ska regleras av och tolkas i enlighet med Rysslands lagar.

 

Ändringar av villkoren

Du kan när som helst läsa den senaste versionen av villkoren på den här sidan.

Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa villkor genom att publicera uppdateringar och ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera vår webbplats för ändringar. Din fortsatta användning av eller tillgång till vår webbplats eller tjänsten efter att ändringar av dessa villkor har publicerats innebär att du godkänner dessa ändringar.

 

Kontaktuppgifter

Frågor om villkoren ska skickas till oss på följande adress: info [ at ] chaga.shop

 

100% gratis
Försändelse

på alla beställningar över 100€
... och alla beställningar nedan skickas till endast 50% av fraktkostnaderna!
Kontakta oss
Kontaktformulär