Právne odmietnutie zodpovednosti a odtlačok

1. Zrieknutie sa zodpovednosti

Podľa platnej legislatívy je čaga v Európe a USA schválená len ako doplnok stravy, ale nie ako liek. Výživové doplnky nie sú lieky, ale sú klasifikované ako potraviny. Nenahrádzajú zdravú a pestrú stravu a uvedomelý životný štýl. Musia sa uchovávať mimo dosahu detí. Tradičná západná medicína neuznáva prínos väčšiny doplnkov stravy! Preto je potrebné zdôrazniť, že spoločnosť Chaga.shop by OMEGA 777 Life s.r.o. nenaznačuje terapeutom ani spotrebiteľom, že aplikácia Chaga a/o Chaga+Mumijo môže zmierniť alebo dokonca vyliečiť choroby a stavy, či všeobecnejšie zlepšiť zdravie a kvalitu života.

Spoločnosť Chaga.shop by OMEGA 777 Life s.r.o. preto nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah popisov, ktoré sú na tejto webovej stránke uvedené vo výňatkoch od rôznych autorov.
Ide o informatívne úryvky z publikácií (napr. od autora B. O'Connera) a predstavujú len kultúrno-historické využitie čagy. Tieto tvrdenia neboli posúdené orgánmi, ako je americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA), EÚ alebo inými. Tento výrobok nie je určený na liečbu, liečenie alebo prevenciu akýchkoľvek ochorení.

Spätná väzba klienta sú dodatočne hlásené zdravotné výhody a nie sú hodnotené FDA, EÚ alebo iné.

Ak je to pre vás vhodné, poraďte sa s licencovaným zdravotníckym pracovníkom.

2. Certifikáty pre Kráľ bylín®

Kráľ bylín® (Bearmedicine) má rôzne štátom schválené laboratórne analýzy, ako aj certifikovaný doklad o obchodovateľnosti v členskej krajine EÚ, a verejné oznámenie o distribúcii výživových doplnkov (Anzeige eines Nahrungsergänzungsmittel §5), č. 111.11101.0.01281 (2018) Spolkovej republiky Nemecko.

3. Recenzie a posudky

V prípade, že súhlasím so zasielaním písomných recenzií a posudkov na produkt Chaga.shop by OMEGA 777 Life Ltd. a/o Kráľ bylín®, Som si vedomý a súhlasím, že Chaga.shop by OMEGA 777 Life Ltd. a/o Kráľ bylín® môže tento materiál použiť na zverejnenie na internete alebo v tlačených a zvukových médiách.

4. Zodpovednosť za škodu na zdraví

Ako spotrebiteľ sa neodvolateľne vzdávam práva na akýkoľvek regresný nárok alebo nároky voči spoločnosti Chaga.shop by OMEGA 777 Life s.r.o. alebo akejkoľvek inej zúčastnenej osobe (ďalej len "pridružené strany") v dôsledku akejkoľvek fyzickej, psychickej alebo inej straty alebo škody akejkoľvek povahy, ktorú spotrebiteľ priamo alebo nepriamo utrpel, alebo jeho rodina, spôsobenej udalosťou akýmkoľvek spôsobom súvisiacou s konzumáciou výrobkov spoločnosti Chaga.shop by OMEGA 777 Life s.r.o. . Ako spotrebiteľ odškodňujem spoločnosť Chaga.shop by OMEGA 777 Life Ltd. a pridružené strany za akékoľvek nároky, žaloby, zodpovednosť alebo straty z akéhokoľvek porušenia vyššie uvedených vyhlásení spotrebiteľa.

5. Kontakt / odtlačok

Chaga.shop by OMEGA 777 Life s.r.o.
Obchodná ulica 5/1
VLT 1171 Valletta
Malta / Európa
info [ at ] chaga.shop

IČO spoločnosti: C 91383
Daňové číslo 999808715
IČ DPH. MT26243819

Chaga.shop je produktom spoločnosti OMEGA 777 Life Ltd.
Kráľ bylín® a Chagaccino® a Bearmedicine® sú registrované ochranné známky s licenciou spoločnosti OMEGA 777 Life Ltd.

© OMEGA 777 Life Ltd. 12/2021

100% zadarmo
Preprava

na všetky objednávky nad 100 €
... a všetky objednávky nižšie dodať len 50% nákladov na dopravu!
Kontaktujte nás
Kontaktný formulár