Všeobecné podmienky

Chaga.shop by OMEGA 777 Life s.r.o.

info [ at ] chaga.shop
5/1 Merchant Street .
VLT 1171 Valletta .
Malta - Európa

 

Prehľad

Túto webovú stránku prevádzkuje spoločnosť OMEGA 777 Life s.r.o. V celej lokalite sa pojmy "my", "nás" a "naše" vzťahujú na spoločnosť OMEGA 777 Life Ltd. Spoločnosť OMEGA 777 Life s.r.o. ponúka túto webovú lokalitu vrátane všetkých informácií, nástrojov a služieb dostupných na tejto lokalite vám, používateľovi, za predpokladu, že akceptujete všetky podmienky, pravidlá a upozornenia tu uvedené.

Návštevou našej stránky a/alebo nákupom od nás sa zapájate do našej "služby" a súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami ("podmienky", "podmienky") vrátane ďalších podmienok a zásad, na ktoré sa tu odkazuje a/alebo ktoré sú k dispozícii prostredníctvom hypertextového odkazu. Tieto Podmienky sa vzťahujú na všetkých používateľov stránky, okrem iného vrátane používateľov, ktorí sú prehliadačmi, predajcami, zákazníkmi, obchodníkmi a/alebo prispievateľmi obsahu.

Pred prístupom na našu webovú lokalitu alebo jej používaním si pozorne prečítajte tieto podmienky. Prístupom alebo používaním ktorejkoľvek časti tejto webovej stránky súhlasíte s týmito Podmienkami. Ak nesúhlasíte so všetkými podmienkami tejto zmluvy, nemôžete na webovú lokalitu pristupovať ani používať žiadne služby. Ak sa tieto Podmienky považujú za ponuku, ich prijatie je výslovne obmedzené týmito Podmienkami.

Na všetky nové funkcie alebo nástroje, ktoré sa pridajú do súčasného obchodu, sa tiež vzťahujú tieto zmluvné podmienky. Aktuálnu verziu zmluvných podmienok si môžete kedykoľvek pozrieť na tejto stránke. Vyhradzujeme si právo aktualizovať, zmeniť alebo nahradiť akúkoľvek časť týchto Podmienok zverejnením aktualizácií a/alebo zmien na našej webovej stránke. Je vašou povinnosťou pravidelne kontrolovať túto stránku, či nedošlo k zmenám. Vaše ďalšie používanie webovej stránky alebo prístup na ňu po zverejnení akýchkoľvek zmien znamená súhlas s týmito zmenami.

 

Podmienky online obchodu

Súhlasom s týmito podmienkami vyhlasujete, že ste minimálne plnoletí v štáte alebo provincii svojho bydliska, alebo že ste plnoletí v štáte alebo provincii svojho bydliska a dali ste nám súhlas, aby sme umožnili niektorému z vašich neplnoletých závislých osôb používať túto stránku.

Naše produkty nesmiete používať na žiadne nezákonné alebo neoprávnené účely, ani nesmiete pri používaní služby porušovať žiadne zákony vo vašej jurisdikcii (okrem iného vrátane zákonov o autorských právach).

Nesmiete prenášať žiadne červy, vírusy ani žiadny kód deštruktívnej povahy.

Porušenie alebo porušenie ktoréhokoľvek z týchto podmienok bude mať za následok okamžité ukončenie poskytovania vašich služieb.

 

Všeobecné podmienky

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek odmietnuť službu komukoľvek z akéhokoľvek dôvodu.

Beriete na vedomie, že váš obsah (okrem informácií o kreditnej karte) sa môže prenášať nešifrovane a zahŕňa (a) prenosy cez rôzne siete a (b) zmeny, ktoré sa majú prispôsobiť technickým požiadavkám pripojených sietí alebo zariadení. Informácie o kreditnej karte sú počas prenosu cez siete vždy šifrované.

Súhlasíte s tým, že nebudete reprodukovať, kopírovať, predávať, ďalej predávať alebo využívať akúkoľvek časť služby, používanie služby alebo prístup k službe alebo akýkoľvek kontakt na webovej lokalite, prostredníctvom ktorej je služba poskytovaná, bez nášho výslovného písomného súhlasu.

Nadpisy použité v tejto zmluve sú uvedené len pre pohodlie a neobmedzujú ani inak neovplyvňujú tieto podmienky.

 

Presnosť, úplnosť a včasnosť informácií

Nenesieme zodpovednosť za to, ak informácie sprístupnené na tejto stránke nie sú presné, úplné alebo aktuálne. Materiály na tejto stránke slúžia len na všeobecné informácie a nemalo by sa na ne spoliehať ani ich používať ako jediný základ na prijímanie rozhodnutí bez konzultácie s primárnymi, presnejšími, úplnejšími alebo aktuálnejšími zdrojmi informácií. Akékoľvek spoliehanie sa na materiál na tejto stránke je na vaše vlastné riziko.

Táto stránka môže obsahovať určité historické informácie. Historické informácie nie sú nevyhnutne aktuálne a slúžia len na vašu informáciu. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť obsah tejto stránky, ale nemáme povinnosť aktualizovať žiadne informácie na našej stránke. Súhlasíte s tým, že je vašou povinnosťou sledovať zmeny na našej stránke.

 

Úpravy služieb a cien

Ceny našich produktov sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
Vyhradzujeme si právo kedykoľvek upraviť alebo ukončiť poskytovanie služby (alebo jej časti či obsahu) bez predchádzajúceho upozornenia.
Nenesieme zodpovednosť voči vám ani voči žiadnej tretej strane za akúkoľvek úpravu, zmenu ceny, pozastavenie alebo prerušenie poskytovania služby.

 

Produkty alebo služby

Niektoré produkty alebo služby môžu byť dostupné výlučne online prostredníctvom webovej stránky. Tieto výrobky alebo služby môžu mať obmedzené množstvo a podliehajú vráteniu alebo výmene len v súlade s našimi Zásadami vrátenia tovaru.

Vynaložili sme maximálne úsilie na čo najpresnejšie zobrazenie farieb a obrázkov našich výrobkov, ktoré sa zobrazujú v obchode. Nemôžeme zaručiť, že zobrazenie akejkoľvek farby na monitore vášho počítača bude presné.

Vyhradzujeme si právo, ale nie sme povinní, obmedziť predaj našich produktov alebo služieb akejkoľvek osobe, geografickej oblasti alebo jurisdikcii. Toto právo môžeme uplatniť v jednotlivých prípadoch. Vyhradzujeme si právo obmedziť množstvá akýchkoľvek nami ponúkaných produktov alebo služieb. Všetky popisy produktov alebo ceny produktov sa môžu kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia, a to výlučne na základe nášho uváženia. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek ukončiť predaj akéhokoľvek výrobku. Akákoľvek ponuka akéhokoľvek výrobku alebo služby na tejto stránke je neplatná tam, kde je to zakázané.

Nezaručujeme, že kvalita akýchkoľvek produktov, služieb, informácií alebo iných materiálov, ktoré ste si zakúpili alebo získali, bude spĺňať vaše očakávania, ani že akékoľvek chyby v službe budú opravené.

 

Presnosť informácií o fakturácii a účte

Vyhradzujeme si právo odmietnuť akúkoľvek vašu objednávku. Podľa vlastného uváženia môžeme obmedziť alebo zrušiť množstvo zakúpených produktov na osobu, domácnosť alebo objednávku. Tieto obmedzenia sa môžu týkať objednávok zadaných tým istým zákazníckym účtom alebo v rámci toho istého zákazníckeho účtu, tej istej kreditnej karty a/alebo objednávok, ktoré používajú tú istú fakturačnú a/alebo dodávaciu adresu. V prípade, že vykonáme zmenu alebo zrušíme objednávku, môžeme sa vás pokúsiť o tom informovať kontaktovaním e-mailovej a/alebo fakturačnej adresy/telefónneho čísla, ktoré ste uviedli v čase uskutočnenia objednávky. Vyhradzujeme si právo obmedziť alebo zakázať objednávky, ktoré sa podľa nášho vlastného posúdenia javia ako objednávky zadané obchodníkmi, predajcami alebo distribútormi.

Súhlasíte s poskytovaním aktuálnych, úplných a presných informácií o nákupe a účte pri všetkých nákupoch v našom obchode. Súhlasíte s tým, že budete bezodkladne aktualizovať údaje o svojom účte a ďalšie informácie vrátane e-mailovej adresy a čísla kreditnej karty a dátumu jej platnosti, aby sme mohli dokončiť vaše transakcie a v prípade potreby vás kontaktovať.

 

Vracia sa

Máte 30 kalendárnych dní*) na vrátenie tovaru od dátumu, kedy ste ho dostali.
Aby ste mohli vrátiť tovar, musí byť nepoužitý a v rovnakom stave, v akom ste ho dostali. Váš tovar musí byť v pôvodnom obale. K vášmu tovaru musí byť priložená účtenka alebo doklad o kúpe. Pošlite nám prosím oznámenie o plánovanom vrátení na adresu info // chaga . shop a my vám zašleme podrobné pokyny na vrátenie.

*) 30 dní odo dňa, keď ste ho dostali, do dňa, keď ho dostaneme späť. Napr. ste ju dostali 1. júla 2019, musíme ju mať späť do 31. júla. 2019. 

 

Náhrady

Po prijatí vášho tovaru ho skontrolujeme a oznámime vám, že sme váš vrátený tovar dostali. Po kontrole položky vás budeme okamžite informovať o stave vrátenia peňazí. Ak bude vaše vrátenie schválené, iniciujeme vrátenie peňazí v plnej výške na vašu kreditnú kartu (alebo pôvodný spôsob platby). Dobropis dostanete do určitého počtu dní v závislosti od pravidiel vydavateľa vašej karty.

Všetky náhrady na celom svete budú spracované do 21 dní od prijatia výrobku:

Zákazníkom v rámci všetkých členských štátov Európskej únie, Spojeného kráľovstva, Nórska, Švajčiarska, Andorry, Vatikánu, Lichtenštajnska, Bosny a Hercegoviny, Srbska, Ruska, Ukrajiny, Bieloruska a Turecka budú vrátené peniaze do 21 dní od prijatia výrobku. V prípade Spojených štátov amerických a Kanady budú produkty tiež vrátené do 21 dní od prijatia produktu. Pre všetky ostatné krajiny sveta, ktoré nie sú uvedené vyššie, budú náhrady tiež realizované do 21 dní.

Preprava

Náklady na vrátenie tovaru si hradíte sami. Náklady na dopravu sa nevracajú. Ak vám budú vrátené peniaze, náklady na spätnú dopravu sa odpočítajú od vrátených peňazí.

Škody

V zriedkavých prípadoch, keď sa tovar poškodí prostredníctvom kuriéra reklamáciu je potrebné uplatniť do 7 dní od jej prijatia priamo na miestnej pobočke kuriéra. a požiadať o náhradu škody. Musíte ukázať poškodený predmet. Do 7 dní od prevzatia nás tiež informujte a pošlite nám fotografie poškodenia, možno vám budeme môcť pomôcť s náhradou škody.

 

Voliteľné nástroje

Môžeme vám poskytnúť prístup k nástrojom tretích strán, ktoré nemonitorujeme, nemáme nad nimi žiadnu kontrolu ani do nich nevstupujeme.

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že poskytujeme prístup k takýmto nástrojom "tak, ako sú" a "ako sú k dispozícii" bez akýchkoľvek záruk, vyhlásení alebo podmienok akéhokoľvek druhu a bez akéhokoľvek schválenia. Nenesieme žiadnu zodpovednosť vyplývajúcu z vášho používania voliteľných nástrojov tretích strán alebo s ním súvisiacu.

Akékoľvek používanie voliteľných nástrojov ponúkaných prostredníctvom stránky je výlučne na vaše vlastné riziko a uváženie a mali by ste sa uistiť, že ste sa oboznámili s podmienkami, za ktorých nástroje poskytuje príslušný poskytovateľ (poskytovatelia) tretej strany, a že ich schvaľujete.

V budúcnosti môžeme prostredníctvom webovej stránky ponúkať aj nové služby a/alebo funkcie (vrátane vydania nových nástrojov a zdrojov). Takéto nové funkcie a/alebo služby budú tiež podliehať týmto Podmienkam.

 

Odkazy tretích strán

Určitý obsah, produkty a služby dostupné prostredníctvom našej služby môžu obsahovať materiály od tretích strán.

Odkazy tretích strán na tejto stránke vás môžu presmerovať na webové stránky tretích strán, ktoré s nami nie sú prepojené. Nie sme zodpovední za preskúmanie alebo vyhodnotenie obsahu alebo presnosti a neručíme a nenesieme žiadnu zodpovednosť za materiály alebo webové stránky tretích strán, ani za iné materiály, produkty alebo služby tretích strán.

Nenesieme zodpovednosť za žiadne škody alebo poškodenia súvisiace s nákupom alebo používaním tovaru, služieb, zdrojov, obsahu alebo akýchkoľvek iných transakcií uskutočnených v súvislosti s webovými stránkami tretích strán. Pred uskutočnením akejkoľvek transakcie si pozorne prečítajte zásady a postupy tretích strán a uistite sa, že im rozumiete. Sťažnosti, reklamácie, obavy alebo otázky týkajúce sa produktov tretích strán by ste mali adresovať tretej strane.

 

Komentáre používateľov, spätná väzba a iné príspevky

Ak na našu žiadosť zašlete určité konkrétne príspevky (napríklad súťažné príspevky) alebo bez našej žiadosti zašlete tvorivé nápady, návrhy, propozície, plány alebo iné materiály, či už online, e-mailom, poštou alebo inak (ďalej spoločne len "komentáre"), súhlasíte s tým, že môžeme kedykoľvek a bez obmedzenia upravovať, kopírovať, publikovať, distribuovať, prekladať a inak používať v akomkoľvek médiu akékoľvek komentáre, ktoré nám zašlete. Nie sme a nebudeme povinní (1) zachovávať dôvernosť akýchkoľvek komentárov; (2) vyplácať náhradu za akékoľvek komentáre; alebo (3) reagovať na akékoľvek komentáre.

Môžeme, ale nie sme povinní, monitorovať, upravovať alebo odstraňovať obsah, o ktorom podľa nášho vlastného uváženia rozhodneme, že je nezákonný, urážlivý, výhražný, hanlivý, hanlivý, pornografický, obscénny alebo inak nevhodný alebo porušuje duševné vlastníctvo akejkoľvek strany alebo tieto zmluvné podmienky.

Súhlasíte s tým, že vaše komentáre nebudú porušovať žiadne právo tretej strany vrátane autorských práv, ochrannej známky, súkromia, osobnosti alebo iného osobného či vlastníckeho práva. Ďalej súhlasíte s tým, že vaše komentáre nebudú obsahovať hanlivý alebo inak nezákonný, urážlivý alebo obscénny materiál, ani nebudú obsahovať žiadny počítačový vírus alebo iný škodlivý softvér, ktorý by mohol akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť prevádzku služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky. Nesmiete používať falošnú e-mailovú adresu, predstierať, že ste niekto iný ako vy, ani inak zavádzať nás alebo tretie strany, pokiaľ ide o pôvod akýchkoľvek komentárov. Za všetky komentáre a ich správnosť nesiete výhradnú zodpovednosť. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za komentáre, ktoré ste uverejnili vy alebo tretia strana, ani za ne nenesieme žiadnu zodpovednosť.

 

Osobné informácie

Poskytovanie osobných údajov prostredníctvom obchodu sa riadi našimi Zásady ochrany osobných údajov.

 

Chyby, nepresnosti a opomenutia

Občas sa na našej stránke alebo v Službe môžu vyskytnúť informácie, ktoré obsahujú typografické chyby, nepresnosti alebo vynechania, ktoré sa môžu týkať popisov produktov, cien, propagačných akcií, ponúk, poplatkov za dopravu produktov, času prepravy a dostupnosti. Vyhradzujeme si právo opraviť akékoľvek chyby, nepresnosti alebo opomenutia a zmeniť alebo aktualizovať informácie alebo zrušiť objednávky, ak sú akékoľvek informácie v službe alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej lokalite nepresné, a to kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia (aj po odoslaní objednávky).

Nezaväzujeme sa aktualizovať, meniť alebo objasňovať informácie v Službe alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej lokalite, okrem iného vrátane informácií o cenách, s výnimkou prípadov vyžadovaných zákonom. Žiadny uvedený dátum aktualizácie alebo obnovenia použitý v Službe alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej lokalite by sa nemal považovať za informáciu, že všetky informácie v Službe alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej lokalite boli upravené alebo aktualizované.

 

Zakázané použitia

Okrem ďalších zákazov uvedených v týchto podmienkach máte zakázané používať túto stránku alebo jej obsah: (a) na akékoľvek nezákonné účely; (b) na nabádanie iných osôb na vykonávanie alebo účasť na akýchkoľvek nezákonných činoch; (c) na porušovanie akýchkoľvek medzinárodných, federálnych, provinčných alebo štátnych predpisov, pravidiel, zákonov alebo miestnych nariadení; (d) na porušovanie našich práv duševného vlastníctva alebo práv duševného vlastníctva iných osôb; (e) obťažovať, zneužívať, urážať, ubližovať, ohovárať, ohovárať, znevažovať, zastrašovať alebo diskriminovať na základe pohlavia, sexuálnej orientácie, náboženstva, etnického pôvodu, rasy, veku, národnosti alebo zdravotného postihnutia; (f) poskytovať nepravdivé alebo zavádzajúce informácie; (g) nahrávať alebo prenášať vírusy alebo akýkoľvek iný typ škodlivého kódu, ktorý bude alebo môže byť použitý akýmkoľvek spôsobom, ktorý ovplyvní funkčnosť alebo prevádzku Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej lokality, iných webových lokalít alebo internetu; (h) zhromažďovať alebo sledovať osobné údaje iných osôb; (i) zasielať spam, phish, pharm, pretext, spider, crawl alebo scrape; (j) na akékoľvek obscénne alebo nemorálne účely; alebo (k) zasahovať do bezpečnostných prvkov Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej lokality, iných webových lokalít alebo internetu alebo ich obchádzať. Vyhradzujeme si právo ukončiť vaše používanie Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej lokality za porušenie ktoréhokoľvek zo zakázaných spôsobov používania.

 

Odmietnutie záruk; obmedzenie zodpovednosti

Nezaručujeme, nepredstavujeme ani neručíme za to, že používanie našej služby bude neprerušované, včasné, bezpečné alebo bezchybné.

Nezaručujeme, že výsledky, ktoré možno získať používaním služby, budú presné alebo spoľahlivé.

Súhlasíte s tým, že z času na čas môžeme službu na neurčitú dobu odstrániť alebo ju kedykoľvek zrušiť bez toho, aby sme vás o tom informovali.

Výslovne súhlasíte s tým, že používanie alebo nemožnosť používania služby je na vaše vlastné riziko. Služba a všetky produkty a služby, ktoré sú vám poskytované prostredníctvom služby, sú (s výnimkou prípadov, keď to výslovne uvedieme) poskytované "tak, ako sú" a "tak, ako sú k dispozícii" pre vaše použitie, bez akýchkoľvek vyhlásení, záruk alebo podmienok akéhokoľvek druhu, či už výslovných alebo implicitných, vrátane všetkých implicitných záruk alebo podmienok predajnosti, obchodovateľnej kvality, vhodnosti na konkrétny účel, trvanlivosti, vlastníckeho práva a neporušovania práv.

Spoločnosť OMEGA 777 Life Ltd., naši riaditelia, vedúci pracovníci, zamestnanci, pridružené spoločnosti, zástupcovia, zmluvní partneri, stážisti, dodávatelia, poskytovatelia služieb alebo poskytovatelia licencií nenesú zodpovednosť za akékoľvek zranenia, straty, nároky alebo akékoľvek priame, nepriame, náhodné, trestné, osobitné alebo následné škody akéhokoľvek druhu, vrátane, ale bez obmedzenia, ušlého zisku, ušlých príjmov, ušlých úspor, straty údajov, nákladov na náhradu alebo akýchkoľvek podobných škôd, či už na základe zmluvy, deliktu (vrátane nedbanlivosti), prísnej zodpovednosti alebo inak, vyplývajúce z vášho používania služby alebo akýchkoľvek produktov obstaraných pomocou služby, alebo za akékoľvek iné nároky súvisiace s vaším používaním služby alebo akéhokoľvek produktu, okrem iného vrátane akýchkoľvek chýb alebo opomenutí v akomkoľvek obsahu alebo akejkoľvek straty alebo škody akéhokoľvek druhu vzniknutej v dôsledku používania služby alebo akéhokoľvek obsahu (alebo produktu) zverejneného, prenášaného alebo inak sprístupneného prostredníctvom služby, a to aj v prípade, že ste boli upozornení na ich možnosť. Keďže niektoré štáty alebo jurisdikcie neumožňujú vylúčenie alebo obmedzenie zodpovednosti za následné alebo náhodné škody, v takýchto štátoch alebo jurisdikciách bude naša zodpovednosť obmedzená na maximálny rozsah povolený zákonom.

 

Odškodnenie

Súhlasíte s tým, že odškodníte, budete brániť a zbavíte zodpovednosti spoločnosť OMEGA 777 Life s.r.o. a naše materské spoločnosti, dcérske spoločnosti, pridružené spoločnosti, partnerov, vedúcich pracovníkov, riaditeľov, zástupcov, dodávateľov, poskytovateľov licencií, poskytovateľov služieb, subdodávateľov, dodávateľov, stážistov a zamestnancov za akékoľvek nároky alebo požiadavky, vrátane primeraných poplatkov za právne zastupovanie, vznesené akoukoľvek treťou stranou v dôsledku porušenia týchto zmluvných podmienok alebo dokumentov, na ktoré sa v nich odkazuje, alebo v dôsledku porušenia akéhokoľvek zákona alebo práv tretej strany.

 

Oddeliteľnosť

V prípade, že sa niektoré ustanovenie týchto Podmienok určí ako nezákonné, neplatné alebo nevymáhateľné, takéto ustanovenie bude napriek tomu vymáhateľné v maximálnom rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi a nevymáhateľná časť sa bude považovať za oddelenú od týchto Podmienok, pričom takéto určenie nebude mať vplyv na platnosť a vymáhateľnosť ostatných zostávajúcich ustanovení.

 

Ukončenie

Záväzky a povinnosti strán, ktoré vznikli pred dátumom ukončenia zmluvy, zostávajú v platnosti aj po ukončení tejto zmluvy na všetky účely.

Tieto podmienky sú platné, pokiaľ ich vy alebo my nevypovieme. Tieto Podmienky môžete kedykoľvek vypovedať tak, že nám oznámite, že už nechcete používať naše Služby, alebo keď prestanete používať našu stránku.

Ak podľa nášho vlastného uváženia nedodržíte alebo máme podozrenie, že ste nedodržali akúkoľvek podmienku alebo ustanovenie týchto zmluvných podmienok, môžeme túto zmluvu kedykoľvek ukončiť bez predchádzajúceho upozornenia a vy zostanete povinný uhradiť všetky dlžné sumy až do dátumu ukončenia zmluvy vrátane; a/alebo vám môžeme odmietnuť prístup k našim službám (alebo ich časti).

 

Celá dohoda

Ak neuplatníme alebo nevymôžeme akékoľvek právo alebo ustanovenie týchto Podmienok, neznamená to, že sme sa takéhoto práva alebo ustanovenia vzdali.

Tieto Podmienky a akékoľvek zásady alebo prevádzkové pravidlá, ktoré sme zverejnili na tejto stránke alebo v súvislosti so Službou, predstavujú úplnú dohodu a dorozumenie medzi vami a nami a upravujú vaše používanie Služby, pričom nahrádzajú všetky predchádzajúce alebo súčasné dohody, komunikáciu a návrhy, či už ústne alebo písomné, medzi vami a nami (okrem iného vrátane akýchkoľvek predchádzajúcich verzií Podmienok).

Akékoľvek nejasnosti pri výklade týchto podmienok sa nebudú vykladať v neprospech strany, ktorá ich vypracovala.

 

Rozhodné právo

Tieto zmluvné podmienky a všetky samostatné zmluvy, na základe ktorých vám poskytujeme služby, sa riadia a vykladajú v súlade so zákonmi Ruska.

 

Zmeny podmienok

Aktuálnu verziu zmluvných podmienok si môžete kedykoľvek pozrieť na tejto stránke.

Vyhradzujeme si právo podľa vlastného uváženia aktualizovať, zmeniť alebo nahradiť akúkoľvek časť týchto zmluvných podmienok uverejnením aktualizácií a zmien na našej webovej lokalite. Je vašou povinnosťou pravidelne kontrolovať našu webovú lokalitu, či nedošlo k zmenám. Vaše ďalšie používanie našej webovej lokality alebo služby alebo prístup k nim po zverejnení akýchkoľvek zmien týchto Podmienok predstavuje súhlas s týmito zmenami.

 

Kontaktné informácie

Otázky týkajúce sa zmluvných podmienok nám posielajte na adresu: info [ at ] chaga.shop

 

100% zadarmo
Preprava

na všetky objednávky nad 100 €
... a všetky objednávky nižšie dodať len 50% nákladov na dopravu!
Kontaktujte nás
Kontaktný formulár