Polityka prywatności GDPR

Chaga.shop przez OMEGA 777 Life Sp. z o.o. jest zobowiązana do ochrony Państwa prywatności.
W razie jakichkolwiek pytań lub problemów związanych z wykorzystaniem Państwa danych osobowych prosimy o kontakt z nami, a my chętnie udzielimy Państwu pomocy.

Korzystając z tej strony lub/i naszych usług i naszych ceremonii, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w sposób opisany w niniejszej Polityce Prywatności.

Spis treści

 1. Definicje stosowane w niniejszej polityce
 2. Zasady ochrony danych, których przestrzegamy
 3. Jakie prawa przysługują Państwu w związku z Państwa danymi osobowymi?
 4. Jakie dane osobowe gromadzimy na temat użytkownika
 5. W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe
 6. Kto jeszcze ma dostęp do Twoich danych osobowych
 7. Jak zabezpieczamy Twoje dane
 8. Informacje o plikach cookie
 9. Rozszerzona polityka prywatności firmy One Signal®.
 10. Dane kontaktowe

1. Definicje

Dane osobowe- wszelkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Przetwarzanie - każdą operację lub zestaw operacji wykonywanych na Danych Osobowych lub zestawach Danych Osobowych.

Podmiot danych - osoba fizyczna, której Dane Osobowe są przetwarzane.

Dziecko - osoba fizyczna, która nie ukończyła 16 roku życia.

My/nas (skapitalizowane lub nie)

2. Zasady ochrony danych

Zobowiązujemy się do przestrzegania następujących zasad ochrony danych:

 • Przetwarzanie jest zgodne z prawem, uczciwe, przejrzyste. Nasze działania związane z Przetwarzaniem mają podstawy prawne. Przed Przetwarzaniem Danych Osobowych zawsze bierzemy pod uwagę Państwa prawa. Na żądanie udzielimy Państwu informacji dotyczących Przetwarzania.
 • Przetwarzanie jest ograniczone do celu. Nasze działania związane z Przetwarzaniem odpowiadają celowi, dla którego Dane Osobowe zostały zebrane.
 • Przetwarzanie odbywa się przy użyciu minimalnej ilości danych. Gromadzimy i przetwarzamy jedynie minimalną ilość Danych Osobowych wymaganą w danym celu.
 • Przetwarzanie danych jest ograniczone w czasie. Nie będziemy przechowywać Państwa danych osobowych dłużej niż jest to konieczne.
 • Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić dokładność danych.
 • Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić integralność i poufność danych.

3. Prawa podmiotu danych

Podmiotowi danych przysługują następujące prawa:

 1. Prawo do informacji - oznacza, że masz prawo wiedzieć, czy Twoje Dane Osobowe są przetwarzane, jakie dane są gromadzone, skąd są pozyskiwane oraz dlaczego i przez kogo są przetwarzane.
 2. Prawo do dostępu - oznacza, że masz prawo dostępu do danych zebranych od/o Tobie. Obejmuje to prawo do żądania i uzyskania kopii zgromadzonych Danych Osobowych.
 3. Prawo do sprostowania - co oznacza, że mają Państwo prawo zażądać sprostowania lub usunięcia Państwa Danych Osobowych, które są niedokładne lub niekompletne.
 4. Prawo do usunięcia danych - co oznacza, że w pewnych okolicznościach mogą Państwo zażądać usunięcia swoich danych osobowych z naszych rejestrów.
 5. Prawo do ograniczenia przetwarzania - co oznacza, że w przypadku spełnienia określonych warunków, mają Państwo prawo do ograniczenia Przetwarzania Państwa Danych Osobowych.
 6. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania - co oznacza, że w pewnych przypadkach mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec Przetwarzania Państwa Danych Osobowych, np. w przypadku marketingu bezpośredniego.
 7. Prawo do sprzeciwu wobec zautomatyzowanego Przetwarzania - oznacza, że mają Państwo prawo do sprzeciwu wobec zautomatyzowanego Przetwarzania, w tym profilowania; oraz do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym Przetwarzaniu. Z prawa tego mogą Państwo skorzystać w każdym przypadku, gdy wynik profilowania wywołuje skutki prawne dotyczące lub mające istotny wpływ na Państwa.
 8. Prawo do przenoszenia danych - mają Państwo prawo do uzyskania swoich Danych Osobowych w formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub, jeśli jest to możliwe, w formie bezpośredniego przeniesienia od jednego Podmiotu przetwarzającego do drugiego.
 9. Prawo do złożenia skargi - w przypadku odrzucenia Państwa wniosku w ramach Prawa dostępu, podamy Państwu powód. Jeśli nie są Państwo zadowoleni ze sposobu, w jaki Państwa wniosek został rozpatrzony, prosimy o kontakt z nami.
 • Prawo do pomocy organ nadzorczy- Oznacza to, że mają Państwo prawo do pomocy organu nadzorczego oraz prawo do innych środków prawnych, takich jak dochodzenie odszkodowania.
 • Prawo do wycofania zgody - mają Państwo prawo do wycofania każdej udzielonej zgody na Przetwarzanie Państwa Danych Osobowych.

4. Gromadzone przez nas dane

Informacje, które nam Państwo dostarczyli

Może to być Twój adres e-mail, imię i nazwisko, adres do faktury, adres domowy itp. - głównie informacje, które są niezbędne do dostarczenia Ci produktu/usługi lub do poprawy Twojego doświadczenia z nami. Zapisujemy informacje, które nam podajesz, abyś mógł komentować lub wykonywać inne czynności na stronie. Informacje te obejmują, na przykład, imię i nazwisko oraz adres e-mail.

Informacje zbierane automatycznie o użytkowniku

Obejmuje to informacje, które są automatycznie przechowywane przez pliki cookie i inne narzędzia sesji. Na przykład, informacje o Twoim koszyku, adres IP, historia zakupów (jeśli istnieje) itp. Informacje te są wykorzystywane do poprawy doświadczenia klienta. Kiedy korzystasz z naszych usług lub przeglądasz zawartość naszej strony internetowej, Twoje działania mogą być rejestrowane.

Informacje od naszych partnerów

Gromadzimy informacje od naszych zaufanych partnerów z potwierdzeniem, że mają oni podstawy prawne do udostępniania nam tych informacji. Są to informacje, które zostały im przekazane bezpośrednio przez użytkownika lub które zostały zebrane o użytkowniku na innej podstawie prawnej.

Informacje dostępne publicznie

Możemy gromadzić informacje o użytkowniku, które są publicznie dostępne.

5. W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe

Wykorzystujemy Państwa dane osobowe w celu

 • świadczenie naszych usług na rzecz użytkownika. Obejmuje to na przykład rejestrację konta użytkownika; dostarczanie użytkownikowi innych produktów i usług, o które prosił; dostarczanie na życzenie użytkownika artykułów promocyjnych i komunikowanie się z nim w związku z tymi produktami i usługami; komunikowanie się i interakcję z użytkownikiem; oraz powiadamianie użytkownika o zmianach w usługach.
 • poprawiają doświadczenia klientów;
 • spełnienie obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub umowy

Wykorzystujemy Państwa dane osobowe z uzasadnionych powodów i/lub za Państwa zgodą.

W związku z zawarciem umowy lub wypełnieniem zobowiązań umownych przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach:

 • do identyfikacji użytkownika;
 • w celu świadczenia Państwu usług lub wysyłania/oferowania produktów;
 • do komunikacji w zakresie sprzedaży lub fakturowania

Na podstawie uzasadnionego interesu przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach:

 • aby wysyłać Ci spersonalizowane oferty* (od nas i/lub naszych starannie wybranych partnerów);
 • do administrowania i analizowania naszej bazy klientów (zachowania i historia zakupów) w celu poprawy jakości, różnorodności i dostępności oferowanych/świadczonych produktów/usług;
 • przeprowadzanie ankiet dotyczących satysfakcji klienta

Dopóki nie poinformują nas Państwo inaczej, uważamy, że oferowanie Państwu produktów/usług, które są podobne lub takie same jak Państwa historia zakupów/zachowanie podczas przeglądania stron, leży w naszym uzasadnionym interesie.

Za Państwa zgodą przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach:

 • aby wysyłać Ci biuletyny i oferty kampanii (od nas i/lub naszych starannie wybranych partnerów);
 • dla innych celów, na które poprosiliśmy Cię o zgodę

Przetwarzamy Państwa Dane Osobowe w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z przepisów prawa i/lub wykorzystania Państwa Danych Osobowych w celach przewidzianych przepisami prawa. Zastrzegamy sobie prawo do anonimizacji zgromadzonych Danych Osobowych oraz do wykorzystywania takich danych. Wykorzystamy dane poza zakresem niniejszej Polityki tylko wtedy, gdy zostaną one zanonimizowane. Przechowujemy Twoje dane rozliczeniowe i inne informacje zebrane o Tobie tak długo, jak jest to potrzebne do celów księgowych lub innych obowiązków wynikających z przepisów prawa, ale nie dłużej niż jest to wymagane przepisami prawa.

Możemy przetwarzać Państwa Dane Osobowe w dodatkowych celach, które nie zostały tutaj wymienione, ale są zgodne z pierwotnym celem, dla którego dane zostały zebrane. Aby to osiągnąć, zapewnimy, że:

 • związek pomiędzy celami, kontekstem i charakterem Danych Osobowych jest odpowiedni do dalszego Przetwarzania;
 • dalsze Przetwarzanie nie zaszkodzi Państwa interesom i
 • istniałyby odpowiednie zabezpieczenia dla Przetwarzania.

Poinformujemy Państwa o wszelkich dalszych celach i sposobach przetwarzania danych.

6. Kto jeszcze może uzyskać dostęp do danych osobowych użytkownika

Nie udostępniamy Twoich danych osobowych osobom postronnym. Dane osobowe użytkownika są w niektórych przypadkach przekazywane naszym zaufanym partnerom w celu umożliwienia świadczenia usług na rzecz użytkownika lub w celu poprawy doświadczenia klienta.

Firma współpracuje wyłącznie z partnerami w zakresie przetwarzania danych, którzy są w stanie zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. Ujawniamy dane osobowe użytkownika stronom trzecim lub urzędnikom publicznym, gdy jesteśmy do tego prawnie zobowiązani. Firma może ujawnić dane osobowe użytkownika stronom trzecim, jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę lub jeśli istnieją ku temu inne podstawy prawne.

7. Jak zabezpieczamy Twoje dane?

Dokładamy wszelkich starań, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne. Używamy bezpiecznych protokołów do komunikacji i przesyłania danych (takich jak HTTPS). Stosujemy anonimizację i pseudonimizację tam, gdzie jest to stosowne. Monitorujemy nasze systemy pod kątem ewentualnych słabych punktów i ataków.

Mimo, że dokładamy wszelkich starań, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa informacji. Zobowiązujemy się jednak do powiadamiania odpowiednich władz o przypadkach naruszenia danych. Powiadomimy Cię również, jeśli istnieje zagrożenie dla Twoich praw lub interesów. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby zapobiec naruszeniom bezpieczeństwa i pomóc władzom w przypadku wystąpienia takich naruszeń.

Jeśli masz u nas konto, pamiętaj, że musisz zachować w tajemnicy swoją nazwę użytkownika i hasło.

Dzieci

Nie zamierzamy zbierać ani świadomie gromadzić informacji od dzieci, chyba że dzieci są w towarzystwie i/lub zarejestrowane przez swoich rodziców lub powierzonych dorosłych, i biorą udział w naszych ceremoniach lub sesjach.

8. Pliki cookie i inne wykorzystywane przez nas technologie

Używamy plików cookie i/lub podobnych technologii do analizowania zachowań klientów, administrowania stroną internetową, śledzenia ruchów użytkowników oraz do zbierania informacji o użytkownikach. Odbywa się to w celu personalizacji i poprawy doświadczenia użytkownika z nami.

Plik cookie to niewielki plik tekstowy przechowywany na komputerze użytkownika. W plikach cookie przechowywane są informacje, które są wykorzystywane do ułatwienia działania stron internetowych. Tylko my możemy uzyskać dostęp do plików cookie utworzonych przez naszą stronę. Możesz kontrolować swoje pliki cookie na poziomie przeglądarki.Wybór wyłączenia plików cookie może utrudnić korzystanie z niektórych funkcji.

Używamy plików cookie do następujących celów:

 • Niezbędne pliki cookie - te pliki cookie są wymagane, aby użytkownik mógł korzystać z niektórych ważnych funkcji na naszej stronie internetowej, takich jak logowanie. Te pliki cookie nie zbierają żadnych danych osobowych.
 • Pliki cookie związane z funkcjonalnością- te pliki cookie zapewniają funkcjonalność, która sprawia, że korzystanie z naszego serwisu jest wygodniejsze i umożliwia dostarczanie bardziej spersonalizowanych funkcji. Na przykład, mogą zapamiętać Twoje imię i e-mail w formularzach komentarzy, abyś nie musiał wpisywać tych informacji ponownie następnym razem, gdy będziesz komentować.
 • Pliki cookie dotyczące analizy- te pliki cookie są wykorzystywane do śledzenia wykorzystania i wydajności naszej strony internetowej i usług
 • Reklamowe pliki cookie- te pliki cookie są używane do dostarczania reklam, które są odpowiednie dla Ciebie i Twoich zainteresowań. Ponadto służą one do ograniczenia liczby wyświetleń reklamy. Zazwyczaj są one umieszczane na stronie internetowej przez sieci reklamowe za zgodą operatora strony. Te pliki cookie zapamiętują, że odwiedzili Państwo stronę internetową i ta informacja jest udostępniana innym organizacjom, takim jak reklamodawcy. Często pliki cookie służące do targetowania lub reklamy są powiązane z funkcjami witryny udostępnianymi przez inne organizacje.

Użytkownik może usunąć pliki cookie przechowywane w komputerze za pomocą ustawień przeglądarki. Alternatywnie, można kontrolować niektóre pliki cookie stron trzecich za pomocą platformy zwiększającej prywatność, takiej jak optout.aboutads.infolub youronlinechoices.com. Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć na stronie allaboutcookies.org.

Używamy Google Analytics do pomiaru ruchu na naszej stronie internetowej. Google ma swoją własną politykę prywatności, z którą możesz się zapoznać tutaj. Jeśli chcesz zrezygnować ze śledzenia przez Google Analytics, odwiedź stronę Strona rezygnacji z Google Analytics.

9. Rozszerzona polityka prywatności firmy One Signal®.

W naszym Serwisie korzystamy z narzędzi i usług firmy One Signal® i w związku z tym Polityka Prywatności firmy One Signal® jest wdrożona jako rozszerzenie naszej Polityki Prywatności.

Proszę znaleźć Polityka prywatności firmy One Signal® tutaj.

10. Dane kontaktowe

Organ nadzorczy 

OMEGA 777 Life Sp. z o.o.
Merchant Street 5/1
VLT 1171 Valletta / Malta
info [ at ] chaga.shop

Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności.

Ostatnia modyfikacja została wprowadzona 6 grudnia 2021.

100% gratis
Wysyłka

na wszystkie zamówienia powyżej 100€
... i wszystkie zamówienia poniżej statku na tylko 50% kosztów wysyłki!
Skontaktuj się z nami
Formularz kontaktowy