GDPR adatvédelmi szabályzat

Chaga.shop by OMEGA 777 Life Ltd. elkötelezett az Ön adatainak védelme mellett.
Ha bármilyen kérdése vagy problémája van személyes adatainak felhasználásával kapcsolatban, lépjen velünk kapcsolatba, és mi szívesen segítünk Önnek.

A weboldal és/vagy szolgáltatásaink és szertartásaink használatával Ön hozzájárul személyes adatainak a jelen Adatvédelmi szabályzatban leírtak szerinti kezeléséhez.

Tartalomjegyzék

 1. A jelen politikában használt fogalommeghatározások
 2. Az általunk követett adatvédelmi elvek
 3. Milyen jogai vannak az Ön személyes adataival kapcsolatban
 4. Milyen személyes adatokat gyűjtünk Önről
 5. Hogyan használjuk fel az Ön személyes adatait
 6. Kik férhetnek hozzá az Ön személyes adataihoz
 7. Hogyan biztosítjuk az Ön adatait
 8. Információk a sütikről
 9. A One Signal® kibővített adatvédelmi irányelvei
 10. Kapcsolattartási információk

1. Fogalommeghatározások

Személyes adatok- bármely azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ.

Feldolgozás - bármely művelet vagy műveletsorozat, amelyet személyes adatokon vagy személyes adatok csoportjain végeznek.

Adatalany - az a természetes személy, akinek a személyes adatait kezelik.

Gyermek - 16 év alatti természetes személy.

Mi/mi (akár nagybetűvel, akár nem) -

2. Adatvédelmi alapelvek

Ígérjük, hogy a következő adatvédelmi elveket követjük:

 • A feldolgozás jogszerű, tisztességes és átlátható. Feldolgozási tevékenységeinknek jogszerű okai vannak. A Személyes adatok feldolgozása előtt mindig figyelembe vesszük az Ön jogait. Kérésre tájékoztatást nyújtunk Önnek a Feldolgozással kapcsolatban.
 • A feldolgozás a célra korlátozódik. Feldolgozási tevékenységeink illeszkednek ahhoz a célhoz, amelyhez a Személyes adatokat gyűjtöttük.
 • A feldolgozás minimális adatokkal történik. Csak a bármely célhoz szükséges minimális mennyiségű Személyes adatot gyűjtjük és kezeljük.
 • A feldolgozás időbeli korlátozással történik. Személyes adatait nem tároljuk a szükségesnél hosszabb ideig.
 • Mindent megteszünk az adatok pontosságának biztosítása érdekében.
 • Mindent megteszünk az adatok sértetlenségének és titkosságának biztosítása érdekében.

3. Az érintett jogai

Az Érintettet a következő jogok illetik meg:

 1. Tájékoztatáshoz való jog - vagyis joga van tudni, hogy személyes adatait feldolgozzák-e, milyen adatokat gyűjtenek, honnan szerzik be, és miért és ki dolgozza fel azokat.
 2. Hozzáférési jog - ez azt jelenti, hogy Önnek joga van hozzáférni az Önről gyűjtött adatokhoz. Ez magában foglalja az összegyűjtött személyes adatai másolatának kéréséhez és megszerzéséhez való jogát.
 3. Helyesbítéshez való jog - ez azt jelenti, hogy Ön jogosult a pontatlan vagy hiányos személyes adatainak helyesbítését vagy törlését kérni.
 4. Törléshez való jog - azaz bizonyos körülmények között kérheti, hogy személyes adatait töröljék nyilvántartásunkból.
 5. Az adatkezelés korlátozásához való jog - azaz bizonyos feltételek fennállása esetén Ön jogosult arra, hogy korlátozza a személyes adatai feldolgozását.
 6. A feldolgozás elleni tiltakozás joga - azaz bizonyos esetekben joga van tiltakozni a személyes adatai feldolgozása ellen, például közvetlen marketing esetén.
 7. Az automatizált adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog - vagyis Önnek joga van tiltakozni az automatizált adatkezelés ellen, beleértve a profilalkotást is; és nem lehet kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés tárgya. Ezt a jogot akkor gyakorolhatja, ha a profilalkotás olyan eredményre vezet, amely Önt érintő vagy jelentős mértékben érintő joghatásokat eredményez.
 8. Az adathordozhatósághoz való jog - Ön jogosult arra, hogy személyes adatait géppel olvasható formátumban vagy - amennyiben ez megvalósítható - közvetlen továbbítás formájában megkapja az egyik Adatfeldolgozótól a másikhoz.
 9. Panasztételhez való jog - amennyiben a hozzáférési jogok alapján elutasítjuk a kérelmét, meg fogjuk indokolni, hogy miért. Ha nem elégedett azzal, ahogyan a kérelmét kezeltük, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.
 • Jobbra a segítségért felügyeleti hatóság- ami azt jelenti, hogy Ön jogosult a felügyeleti hatóság segítségére és egyéb jogorvoslati lehetőségekre, például kártérítési igények benyújtására.
 • A hozzájárulás visszavonásához való jog - Ön jogosult arra, hogy visszavonja a személyes adatainak feldolgozásához adott hozzájárulását.

4. Az általunk gyűjtött adatok

Az Ön által megadott információk

Ilyen lehet az Ön e-mail címe, neve, számlázási címe, lakcíme stb. - főként olyan információk, amelyek szükségesek ahhoz, hogy terméket/szolgáltatást tudjunk Önnek szállítani, vagy hogy javítsuk az Ön ügyfél/fogyasztó élményét velünk. Az Ön által megadott információkat elmentjük, hogy Ön hozzászólhasson vagy egyéb tevékenységeket végezzen a weboldalon. Ezek az információk közé tartozik például az Ön neve és e-mail címe.

Az Önről automatikusan gyűjtött információk

Ez magában foglalja a sütik és más munkamenet-eszközök által automatikusan tárolt információkat. Például az Ön kosáradatai, IP-címe, vásárlási előzményei (ha van ilyen) stb. Ezeket az információkat az Ön vásárlói élményének javítására használjuk. Amikor Ön igénybe veszi szolgáltatásainkat vagy megnézi weboldalunk tartalmát, az Ön tevékenységei naplózásra kerülhetnek.

Információk partnereinktől

Megbízható partnereinktől gyűjtjük az információkat, és megerősítjük, hogy jogilag megalapozottan oszthatják meg velünk ezeket az információkat. Ezek vagy olyan információk, amelyeket Ön közvetlenül megadott nekik, vagy amelyeket más jogalapon gyűjtöttek Önről.

Nyilvánosan hozzáférhető információk

Előfordulhat, hogy nyilvánosan elérhető információkat gyűjtünk Önről.

5. Hogyan használjuk fel az Ön személyes adatait

Személyes adatait a következők érdekében használjuk fel

 • szolgáltatásunkat az Ön számára. Ez magában foglalja például a fiókjának regisztrálását; az Ön által kért egyéb termékek és szolgáltatások biztosítását; az Ön kérésére promóciós cikkek biztosítását és az Önnel való kommunikációt ezekkel a termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban; az Önnel való kommunikációt és interakciót; valamint az Ön értesítését a szolgáltatások változásairól.
 • fokozza az ügyfél/ügyfél élményét;
 • jogszabályi vagy szerződéses kötelezettség teljesítése

Személyes adatait jogos okokból és/vagy az Ön hozzájárulásával használjuk fel.

Szerződéskötés vagy szerződéses kötelezettségek teljesítése céljából az Ön személyes adatait a következő célokból kezeljük:

 • hogy azonosítsuk Önt;
 • hogy szolgáltatást nyújtsunk Önnek, vagy terméket küldjünk/ajánljunk Önnek;
 • az értékesítéssel vagy számlázással kapcsolatos kommunikáció

Jogos érdek alapján a következő célokból kezeljük az Ön személyes adatait:

 • hogy személyre szabott ajánlatokat* küldhessünk Önnek (tőlünk és/vagy gondosan kiválasztott partnereinktől);
 • ügyfélbázisunk kezelése és elemzése (vásárlási magatartás és előzmények) a kínált/szolgáltatott termékek/szolgáltatások minőségének, változatosságának és elérhetőségének javítása érdekében;
 • kérdőívek készítése az ügyfelek elégedettségére vonatkozóan

Amíg Ön nem tájékoztat minket másként, jogos érdekünknek tekintjük, hogy az Ön vásárlási előzményeihez/böngészési szokásaihoz hasonló vagy azonos termékeket/szolgáltatásokat kínáljunk Önnek.

Az Ön hozzájárulásával az Ön személyes adatait a következő célokból kezeljük:

 • hírlevelek és kampányajánlatok küldése (tőlünk és/vagy gondosan kiválasztott partnereinktől);
 • más célokra, amelyekhez az Ön hozzájárulását kértük

Személyes adatait a törvényből fakadó kötelezettség teljesítése érdekében dolgozzuk fel és/vagy az Ön személyes adatait a törvényben meghatározott lehetőségekhez használjuk fel. Fenntartjuk a jogot az összegyűjtött Személyes adatok anonimizálására és felhasználására. A jelen Szabályzat hatálya alá nem tartozó adatokat csak akkor használjuk fel, ha azokat anonimizáljuk. A számlázási adatait és az Önről gyűjtött egyéb adatokat addig tároljuk, amíg az elszámolási célokból vagy más, törvényből eredő kötelezettségekből adódóan szükséges, de nem tovább, mint ameddig azt a törvény előírja.

Előfordulhat, hogy az Ön személyes adatait további, itt nem említett, de az adatgyűjtés eredeti céljával összeegyeztethető célokra is feldolgozzuk. Ennek érdekében biztosítjuk, hogy:

 • a személyes adatok céljai, összefüggései és jellege közötti kapcsolat alkalmas a további feldolgozásra;
 • a további feldolgozás nem sérti az Ön érdekeit és
 • a feldolgozásra megfelelő biztosítékot nyújtanának.

Tájékoztatni fogjuk Önt minden további feldolgozásról és célról.

6. Ki férhet hozzá az Ön személyes adataihoz

Személyes adatait nem osztjuk meg idegenekkel. Az Önre vonatkozó személyes adatokat bizonyos esetekben megbízható partnereinknek adjuk át annak érdekében, hogy lehetővé tegyék az Ön számára a szolgáltatás nyújtását, vagy hogy javítsák az Ön ügyfélélményét.

Csak olyan feldolgozó partnerekkel dolgozunk együtt, akik képesek megfelelő szintű védelmet biztosítani az Ön személyes adatai számára. Személyes adatait akkor adjuk át harmadik félnek vagy közhivatalnokoknak, ha erre jogszabályi kötelezettségünk van. Személyes adatait harmadik feleknek akkor adhatjuk át, ha Ön ehhez hozzájárult, vagy ha erre egyéb jogi okok is indokolják.

7. Hogyan biztosítjuk az Ön adatait

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy személyes adatait biztonságban tartsuk. A kommunikációhoz és az adatátvitelhez biztonságos protokollokat használunk (például HTTPS). Adott esetben anonimizálást és álnevesítést alkalmazunk. Figyeljük rendszereinket az esetleges sebezhetőségek és támadások szempontjából.

Bár mindent megteszünk, nem tudjuk garantálni az információk biztonságát. Megígérjük azonban, hogy az adatbiztonság megsértéséről értesítjük a megfelelő hatóságokat. Értesítjük Önt akkor is, ha jogait vagy érdekeit veszély fenyegeti. Minden tőlünk telhetőt megteszünk a biztonság megsértésének megelőzése érdekében, és a hatóságok segítségére leszünk, ha bármilyen jogsértés történik.

Ha már van fiókja nálunk, vegye figyelembe, hogy felhasználónevét és jelszavát titokban kell tartania.

Gyermekek

Nem áll szándékunkban vagy tudatosan nem gyűjtünk adatokat gyermekekről, kivéve, ha a gyermekeket szüleik vagy megbízott felnőttek kísérik és/vagy regisztrálták, és részt vesznek szertartásainkon vagy foglalkozásainkon.

8. Sütik és egyéb általunk használt technológiák

Sütiket és/vagy hasonló technológiákat használunk a vásárlói magatartás elemzésére, a weboldal kezelésére, a felhasználók mozgásának nyomon követésére és a felhasználókról szóló információk gyűjtésére. Ezt annak érdekében tesszük, hogy személyre szabjuk és javítsuk az Ön velünk kapcsolatos élményeit.

A cookie egy apró szöveges fájl, amelyet az Ön számítógépén tárolnak. A sütik olyan információkat tárolnak, amelyek a webhelyek működését segítik. A weboldalunk által létrehozott cookie-khoz csak mi férhetünk hozzá. A cookie-kat a böngésző szintjén szabályozhatja.A sütik letiltása akadályozhatja bizonyos funkciók használatát.

A sütiket a következő célokra használjuk:

 • Szükséges sütik - ezek a sütik szükségesek ahhoz, hogy Ön használni tudja weboldalunk néhány fontos funkcióját, például a bejelentkezést. Ezek a sütik nem gyűjtenek személyes adatokat.
 • Funkcionalitás sütik- ezek a sütik olyan funkciókat biztosítanak, amelyek kényelmesebbé teszik szolgáltatásunk használatát, és lehetővé teszik a személyre szabottabb funkciók biztosítását. Például megjegyezhetik az Ön nevét és e-mail címét a hozzászólási űrlapokban, hogy Önnek ne kelljen ezeket az információkat legközelebb újra megadni a hozzászóláskor.
 • Analitikai sütik- ezeket a cookie-kat a weboldalunk és szolgáltatásaink használatának és teljesítményének nyomon követésére használjuk.
 • Reklám sütik- ezeket a cookie-kat arra használják, hogy az Ön számára releváns és az Ön érdeklődési körének megfelelő hirdetéseket küldjenek. Ezenkívül arra is szolgálnak, hogy korlátozzák, hányszor láthat egy hirdetést. Ezeket általában a hirdetési hálózatok helyezik el a weboldalon a weboldal üzemeltetőjének engedélyével. Ezek a sütik megjegyzik, hogy Ön meglátogatott egy webhelyet, és ezt az információt megosztják más szervezetekkel, például a hirdetőkkel. Gyakran a célzási vagy hirdetési cookie-k a más szervezet által biztosított webhelyfunkciókhoz kapcsolódnak.

A számítógépén tárolt cookie-kat a böngésző beállításain keresztül távolíthatja el. Alternatívaként ellenőrizhet néhány harmadik féltől származó sütit egy olyan adatvédelmet javító platform használatával, mint például a optout.aboutads.infovagy youronlinechoices.com. A sütikről további információkért látogasson el a allaboutcookies.org.

Weboldalunk forgalmának mérésére a Google Analytics szolgáltatást használjuk. A Google-nek saját adatvédelmi szabályzata van, amelyet megtekinthet. itt. Ha szeretné letiltani a Google Analytics által végzett nyomon követést, látogasson el a Google Analytics opt-out oldal.

9. A One Signal® kibővített adatvédelmi irányelvei

Weboldalunkon a One Signal® eszközeit és szolgáltatásait használjuk, így a One Signal® Adatvédelmi Szabályzata a mi Adatvédelmi Szabályzatunk kiterjesztéseként kerül alkalmazásra.

Kérjük, találja meg a A One Signal® adatvédelmi irányelvei itt.

10. Kapcsolattartási információk

Felügyeleti hatóság 

OMEGA 777 Life Ltd.
5/1 Kereskedő utca
VLT 1171 Valletta / Málta
info [ at ] chaga.shop

Az Adatvédelmi szabályzat módosításai

Fenntartjuk a jogot az Adatvédelmi szabályzat módosítására.

Az utolsó módosítás 2021. december 6., december 6. volt.

100% ingyenes
Szállítás

minden 100€ feletti rendelés esetén
... és az összes alábbi rendelésnél csak 50% a szállítási költség!
Lépjen kapcsolatba velünk