Juridisk ansvarsfraskrivelse & Imprint

1. Ansvarsfraskrivelse

I henhold til den nuværende lovgivning er Chaga kun godkendt i Europa og USA som kosttilskud, men ikke som medicin. Kosttilskud er ikke lægemidler, men klassificeres som fødevarer. De erstatter ikke en sund og varieret kost og en bevidst livsstil. De skal holdes uden for børns rækkevidde. Den traditionelle vestlige medicin anerkender ikke fordelene ved de fleste kosttilskud! Det skal derfor understreges, at Chaga.shop by OMEGA 777 Life Ltd. ikke antyder over for behandlere eller forbrugere, at en anvendelse af Chaga a/o Chaga+Mumijo kan lindre eller endog helbrede sygdomme og tilstande eller mere generelt forbedre helbredet og livskvaliteten.

Chaga.shop by OMEGA 777 Life Ltd. påtager sig derfor intet ansvar for indholdet af de beskrivelser, der er gengivet på dette websted i uddrag fra forskellige forfattere.
Der er tale om informative uddrag fra publikationer (f.eks. fra forfatter B. O'Conner) og repræsenterer blot den kulturhistoriske brug af Chaga. Disse udsagn er ikke blevet vurderet af myndigheder som US FDA, EU eller andre. Dette produkt er ikke beregnet til at behandle, helbrede eller forebygge nogen sygdom.

Kundens Feedbacks er desuden rapporterede sundhedsmæssige fordele og er ikke evalueret af FDA, EU eller andre.

Kontakt venligst en autoriseret sundhedsperson, hvis dette er det rigtige for dig.

2. Certifikater for Kongen af urter®

Kongen af urter® (Bearmedicine) besidder forskellige statsautoriserede laboratorieanalyser samt et certificeret markedsføringsbevis fra et EU-land, og en offentlig bekendtgørelse om distribution af kosttilskud (Anzeige eines Nahrungsergänzungsmittel §5), nr. 111.11101.0.01281 (2018) fra Forbundsrepublikken Tyskland.

3. Anmeldelser og vidnesbyrd

Hvis jeg indvilliger i at sende skriftlige produktanmeldelser og vidnesbyrd til Chaga.shop by OMEGA 777 Life Ltd. a/o Kongen af urter®, er jeg klar over og giver mit samtykke til, at Chaga.shop by OMEGA 777 Life Ltd. a/o Kongen af urter® kan bruge dette materiale til offentliggørelse på internettet eller på trykte medier og lydmedier.

4. Ansvar for personskade

Som forbruger giver jeg uigenkaldeligt afkald på enhver form for regres eller krav over for Chaga.shop by OMEGA 777 Life Ltd. eller enhver anden involveret person ("associerede parter") som følge af enhver form for fysisk, psykisk eller anden form for tab eller skade af enhver art, som forbrugeren eller dennes familie direkte eller indirekte har lidt, som følge af en begivenhed, der på nogen måde er relateret til forbruget af produkter fra Chaga.shop by OMEGA 777 Life Ltd. . Som forbruger vil jeg holde Chaga.shop by OMEGA 777 Life Ltd. og de tilknyttede parter skadesløs for ethvert krav, søgsmål, ansvar eller tab som følge af brud på ovenstående forbrugererklæringer.

5. Kontakt / tryk

Chaga.shop af OMEGA 777 Life Ltd.
5/1 Merchant Street
VLT 1171 Valletta
Malta / Europa
info [ at ] chaga.shop

Virksomhedsreg.nr: C 91383
Skattenr. 999808715
MOMS-ID. MT26243819

Chaga.shop er et produkt af OMEGA 777 Life Ltd.
Kongen af urter® og Chagaccino® og Bearmedicine® er registrerede varemærker, der er licenseret til OMEGA 777 Life Ltd.

© OMEGA 777 Life Ltd. 12/2021

100% gratis
Forsendelse

på alle ordrer over 100€
... og alle ordrer nedenfor sendes til kun 50% af forsendelsesomkostningerne!
Kom i kontakt
Kontaktformular