Všeobecné obchodní podmínky

Chaga.shop by OMEGA 777 Life s.r.o.

info [ at ] chaga.shop
5/1 Merchant Street .
VLT 1171 Valletta .
Malta - Evropa

 

Přehled

Tyto webové stránky provozuje společnost OMEGA 777 Life Ltd. Výrazy "my", "nás" a "naše" se na těchto stránkách vztahují na společnost OMEGA 777 Life Ltd. Společnost OMEGA 777 Life s.r.o. nabízí tyto webové stránky, včetně všech informací, nástrojů a služeb dostupných na těchto stránkách, vám, uživateli, za předpokladu, že přijmete všechny zde uvedené podmínky, pravidla a upozornění.

Návštěvou našich stránek a/nebo nákupem od nás se zapojujete do naší "služby" a souhlasíte s následujícími podmínkami ("podmínky", "podmínky"), včetně dalších podmínek a zásad, na které se zde odkazuje a/nebo které jsou k dispozici prostřednictvím hypertextového odkazu. Tyto podmínky se vztahují na všechny uživatele webu, mimo jiné včetně uživatelů, kteří jsou prohlížeči, prodejci, zákazníky, obchodníky a/nebo přispěvateli obsahu.

Před vstupem na naše webové stránky nebo jejich používáním si prosím pečlivě přečtěte tyto smluvní podmínky. Přístupem nebo používáním jakékoli části webu souhlasíte s těmito podmínkami. Pokud nesouhlasíte se všemi podmínkami této smlouvy, nesmíte na webové stránky přistupovat ani používat žádné služby. Pokud jsou tyto Podmínky považovány za nabídku, je jejich přijetí výslovně omezeno na tyto Podmínky.

Na všechny nové funkce nebo nástroje, které jsou přidány do stávajícího obchodu, se rovněž vztahují smluvní podmínky. Aktuální verzi smluvních podmínek si můžete kdykoli prohlédnout na této stránce. Vyhrazujeme si právo aktualizovat, změnit nebo nahradit jakoukoli část těchto Podmínek zveřejněním aktualizací a/nebo změn na našich webových stránkách. Je vaší povinností pravidelně kontrolovat tuto stránku, zda nedošlo ke změnám. Vaše další používání webových stránek nebo přístup na ně po zveřejnění jakýchkoli změn znamená, že s těmito změnami souhlasíte.

 

Podmínky online obchodu

Souhlasem s těmito smluvními podmínkami prohlašujete, že jste dosáhli plnoletosti ve státě nebo provincii, kde máte bydliště, nebo že jste dosáhli plnoletosti ve státě nebo provincii, kde máte bydliště, a že jste nám dali souhlas s tím, abychom umožnili některému z vašich nezletilých závislých osob používat tyto stránky.

Naše produkty nesmíte používat k žádnému nezákonnému nebo neoprávněnému účelu a při používání služby nesmíte porušovat žádné zákony ve vaší jurisdikci (mimo jiné zákony o autorských právech).

Nesmíte přenášet žádné červy, viry ani žádný kód destruktivní povahy.

Porušení nebo nedodržení kterékoli z těchto podmínek bude mít za následek okamžité ukončení vašich služeb.

 

Obecné podmínky

Vyhrazujeme si právo kdykoli odmítnout službu komukoli z jakéhokoli důvodu.

Berete na vědomí, že váš obsah (bez informací o kreditní kartě) může být přenášen nešifrovaně a může zahrnovat (a) přenosy přes různé sítě a (b) změny, které se přizpůsobí technickým požadavkům připojujících se sítí nebo zařízení. Informace o kreditní kartě jsou při přenosu přes sítě vždy šifrovány.

Souhlasíte s tím, že bez našeho výslovného písemného souhlasu nebudete reprodukovat, duplikovat, kopírovat, prodávat, přeprodávat ani zneužívat žádnou část služby, používání služby ani přístup ke službě nebo jakémukoli kontaktu na webových stránkách, jejichž prostřednictvím je služba poskytována.

Nadpisy použité v této smlouvě jsou uvedeny pouze pro usnadnění a neomezují ani jinak neovlivňují tyto podmínky.

 

Přesnost, úplnost a včasnost informací

Neneseme odpovědnost za to, že informace zpřístupněné na těchto stránkách nejsou přesné, úplné nebo aktuální. Materiály na těchto stránkách jsou poskytovány pouze jako obecné informace a neměly by být používány jako jediný základ pro rozhodování bez konzultace primárních, přesnějších, úplnějších nebo aktuálnějších zdrojů informací. Jakékoli spoléhání se na materiály na těchto stránkách je na vlastní riziko.

Tyto stránky mohou obsahovat určité historické informace. Historické informace nejsou nutně aktuální a slouží pouze pro vaši informaci. Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit obsah těchto stránek, ale nejsme povinni aktualizovat žádné informace na našich stránkách. Souhlasíte s tím, že je vaší povinností sledovat změny na našich stránkách.

 

Úpravy služeb a cen

Ceny našich produktů se mohou změnit bez předchozího upozornění.
Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit nebo ukončit poskytování služby (nebo její části či obsahu) bez předchozího upozornění.
Neneseme odpovědnost vůči vám ani vůči žádné třetí straně za jakoukoli úpravu, změnu ceny, pozastavení nebo přerušení poskytování služby.

 

Produkty nebo služby

Některé produkty nebo služby mohou být dostupné výhradně online prostřednictvím webových stránek. Těchto výrobků nebo služeb může být omezené množství a podléhají vrácení nebo výměně pouze v souladu s našimi Zásadami vrácení zboží.

Vynaložili jsme veškeré úsilí, abychom co nejpřesněji zobrazovali barvy a obrázky našich výrobků, které se objevují v obchodě. Nemůžeme zaručit, že zobrazení jakékoli barvy na monitoru vašeho počítače bude přesné.

Vyhrazujeme si právo, ale nejsme povinni, omezit prodej našich produktů nebo služeb jakékoli osobě, zeměpisné oblasti nebo jurisdikci. Toto právo můžeme uplatnit případ od případu. Vyhrazujeme si právo omezit množství jakýchkoli produktů nebo služeb, které nabízíme. Veškeré popisy produktů nebo ceny produktů se mohou kdykoli změnit bez předchozího upozornění, a to výhradně na základě našeho uvážení. Vyhrazujeme si právo kdykoli přestat nabízet jakýkoli produkt. Jakákoli nabídka jakéhokoli výrobku nebo služby učiněná na těchto stránkách je neplatná tam, kde je to zakázáno.

Nezaručujeme, že kvalita vámi zakoupených nebo získaných produktů, služeb, informací nebo jiného materiálu splní vaše očekávání, ani že budou opraveny případné chyby ve službě.

 

Přesnost fakturačních a účetních informací

Vyhrazujeme si právo odmítnout jakoukoli vaši objednávku. Můžeme podle vlastního uvážení omezit nebo zrušit množství zakoupených produktů na osobu, domácnost nebo objednávku. Tato omezení se mohou týkat objednávek zadaných stejným zákaznickým účtem nebo pod stejným zákaznickým účtem, stejnou kreditní kartou a/nebo objednávek, které používají stejnou fakturační a/nebo dodací adresu. V případě, že provedeme změnu nebo zrušíme objednávku, můžeme se vás pokusit informovat kontaktováním e-mailové a/nebo fakturační adresy/telefonního čísla, které jste uvedli v době provedení objednávky. Vyhrazujeme si právo omezit nebo zakázat objednávky, které se podle našeho výhradního posouzení jeví jako objednávky podané dealery, prodejci nebo distributory.

Souhlasíte s tím, že při všech nákupech v našem obchodě budete uvádět aktuální, úplné a přesné informace o nákupu a účtu. Souhlasíte s tím, že budete neprodleně aktualizovat svůj účet a další informace, včetně e-mailové adresy a čísla a data platnosti kreditní karty, abychom mohli dokončit vaše transakce a v případě potřeby vás kontaktovat.

 

Vrací se

Máte 30 kalendářních dnů*), abyste nám vrátili zboží. od data, kdy jste ji obdrželi.
Abyste mohli zboží vrátit, musí být nepoužité a ve stejném stavu, v jakém jste ho obdrželi. Vaše zboží musí být v původním obalu. K vašemu zboží musí být přiložena účtenka nebo doklad o koupi. Pošlete nám prosím oznámení o zamýšleném vrácení na adresu info // chaga . shop a my vám zašleme podrobné pokyny k vrácení.

*) 30 dní od data, kdy jste zásilku obdrželi, do data, kdy ji obdržíme zpět. Např. jste ji obdrželi 1. července 2019, musíme ji mít zpět do 31. července. 2019. 

 

Náhrady

Po obdržení vašeho zboží jej zkontrolujeme a oznámíme vám, že jsme vrácené zboží obdrželi. Po kontrole položky vás budeme neprodleně informovat o stavu vrácení peněz. Pokud bude vaše vrácení schváleno, zahájíme vrácení peněz v plné výši na vaši kreditní kartu (nebo původní způsob platby). Dobropis obdržíte do určitého počtu dnů v závislosti na pravidlech vydavatele vaší karty.

Všechny náhrady po celém světě budou zpracovány do 21 dnů od obdržení produktu:

Zákazníkům ve všech členských státech Evropské unie, Velké Británii, Norsku, Švýcarsku, Andoře, Vatikánu, Lichtenštejnsku, Bosně a Hercegovině, Srbsku, Rusku, Ukrajině, Bělorusku a Turecku budou peníze vráceny do 21 dnů od obdržení produktu. V případě výrobků ze Spojených států a Kanady budou peníze rovněž vráceny do 21 dnů od obdržení výrobku. Pro všechny ostatní země po celém světě, které nejsou uvedeny výše, budou náhrady vyřízeny rovněž do 21 dnů.

Přeprava

Náklady na dopravu při vrácení zboží si hradíte sami. Náklady na dopravu jsou nevratné. Pokud vám budou vráceny peníze, budou náklady na zpětné zaslání odečteny od vrácených peněz.

Škody

Ve vzácných případech, kdy dojde k poškození zásilky kurýrem. je třeba uplatnit reklamaci do 7 dnů od převzetí přímo u místní pobočky kurýra. a požádat o náhradu škody. Musíte ukázat poškozený předmět. Do 7 dnů od převzetí nás také informujte a zašlete nám fotografie poškození, možná vám budeme moci pomoci s náhradou škody.

 

Volitelné nástroje

Můžeme vám poskytnout přístup k nástrojům třetích stran, nad kterými nemáme kontrolu ani vliv.

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že poskytujeme přístup k těmto nástrojům "tak, jak jsou" a "jak jsou k dispozici" bez jakýchkoli záruk, prohlášení nebo podmínek a bez jakéhokoli schválení. Neneseme žádnou odpovědnost vyplývající z vašeho používání volitelných nástrojů třetích stran nebo s ním související.

Jakékoli použití volitelných nástrojů nabízených prostřednictvím těchto stránek je zcela na vaše vlastní riziko a uvážení a měli byste se ujistit, že jste se seznámili s podmínkami, za kterých jsou nástroje poskytovány příslušným poskytovatelem (poskytovateli) třetích stran, a že s nimi souhlasíte.

V budoucnu můžeme také prostřednictvím webových stránek nabízet nové služby a/nebo funkce (včetně uvolnění nových nástrojů a zdrojů). Na takové nové funkce a/nebo služby se rovněž vztahují tyto smluvní podmínky.

 

Odkazy třetích stran

Určitý obsah, produkty a služby dostupné prostřednictvím naší služby mohou obsahovat materiály třetích stran.

Odkazy třetích stran na těchto stránkách vás mohou přesměrovat na webové stránky třetích stran, které s námi nejsou spojeny. Nejsme zodpovědní za zkoumání nebo vyhodnocování obsahu nebo přesnosti a neručíme a neneseme žádnou odpovědnost za materiály nebo webové stránky třetích stran ani za jiné materiály, produkty nebo služby třetích stran.

Neneseme odpovědnost za jakoukoli škodu nebo újmu související s nákupem nebo používáním zboží, služeb, zdrojů, obsahu nebo jakýchkoli jiných transakcí provedených v souvislosti s webovými stránkami třetích stran. Než se pustíte do jakékoli transakce, pečlivě si prostudujte zásady a postupy třetích stran a ujistěte se, že jim rozumíte. Stížnosti, reklamace, obavy nebo dotazy týkající se produktů třetích stran by měly být směřovány na třetí stranu.

 

Komentáře uživatelů, zpětná vazba a další příspěvky

Pokud na naši žádost zašlete určité konkrétní příspěvky (například soutěžní příspěvky) nebo bez naší žádosti zašlete tvůrčí nápady, návrhy, podněty, plány nebo jiné materiály, ať už online, e-mailem, poštou nebo jinak (souhrnně "komentáře"), souhlasíte s tím, že můžeme kdykoli a bez omezení upravovat, kopírovat, zveřejňovat, distribuovat, překládat a jinak používat v jakémkoli médiu jakékoli komentáře, které nám zašlete. Nejsme a nebudeme povinni (1) zachovávat důvěrnost jakýchkoli komentářů; (2) platit náhradu za jakékoli komentáře; nebo (3) reagovat na jakékoli komentáře.

Můžeme, ale nejsme povinni, monitorovat, upravovat nebo odstraňovat obsah, který podle našeho vlastního uvážení považujeme za nezákonný, urážlivý, výhružný, pomlouvačný, hanlivý, pornografický, obscénní nebo jinak nevhodný nebo porušující duševní vlastnictví jakékoli strany nebo tyto smluvní podmínky.

Souhlasíte s tím, že vaše komentáře nebudou porušovat žádná práva třetích stran, včetně autorských práv, ochranných známek, soukromí, osobnostních práv nebo jiných osobních či vlastnických práv. Dále souhlasíte s tím, že vaše komentáře nebudou obsahovat pomlouvačný nebo jinak nezákonný, urážlivý nebo obscénní materiál, ani nebudou obsahovat žádný počítačový virus nebo jiný škodlivý software, který by mohl jakýmkoli způsobem ovlivnit provoz služby nebo jakékoli související webové stránky. Nesmíte používat falešnou e-mailovou adresu, vydávat se za někoho jiného než za sebe nebo jinak uvádět nás nebo třetí strany v omyl ohledně původu komentářů. Za všechny komentáře, které vytvoříte, a jejich správnost nesete výhradní odpovědnost. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za komentáře zveřejněné vámi nebo třetí stranou ani za ně neručíme.

 

Osobní údaje

Poskytování osobních údajů prostřednictvím obchodu se řídí našimi pravidly. Zásady ochrany osobních údajů.

 

Chyby, nepřesnosti a opomenutí

Občas se na našich stránkách nebo ve Službě mohou vyskytnout informace, které obsahují typografické chyby, nepřesnosti nebo opomenutí, které se mohou týkat popisů produktů, cen, propagačních akcí, nabídek, poplatků za dopravu produktů, doby přepravy a dostupnosti. Vyhrazujeme si právo opravit jakékoli chyby, nepřesnosti nebo opomenutí a změnit nebo aktualizovat informace nebo zrušit objednávky, pokud jsou jakékoli informace ve službě nebo na jakékoli související webové stránce nepřesné, a to kdykoli bez předchozího upozornění (včetně po odeslání objednávky).

Nepřebíráme žádnou povinnost aktualizovat, měnit nebo upřesňovat informace ve službě nebo na jakékoli související webové stránce, mimo jiné včetně informací o cenách, s výjimkou případů vyžadovaných zákonem. Žádné uvedené datum aktualizace nebo obnovení použité ve Službě nebo na jakékoli související webové stránce by nemělo být považováno za důkaz, že všechny informace ve Službě nebo na jakékoli související webové stránce byly upraveny nebo aktualizovány.

 

Zakázaná použití

Kromě dalších zákazů uvedených ve smluvních podmínkách máte zakázáno používat tyto stránky nebo jejich obsah: (a) k jakýmkoli nezákonným účelům; (b) nabádat ostatní k provádění nebo účasti na jakýchkoli nezákonných činech; (c) porušovat jakékoli mezinárodní, federální, provinční nebo státní předpisy, pravidla, zákony nebo místní nařízení; (d) porušovat naše práva duševního vlastnictví nebo práva duševního vlastnictví jiných osob; (e) obtěžovat, zneužívat, urážet, poškozovat, hanobit, pomlouvat, znevažovat, zastrašovat nebo diskriminovat na základě pohlaví, sexuální orientace, náboženství, etnického původu, rasy, věku, národnosti nebo zdravotního postižení; (f) poskytovat nepravdivé nebo zavádějící informace; (g) nahrávat nebo přenášet viry nebo jakýkoli jiný typ škodlivého kódu, který bude nebo může být použit způsobem, který ovlivní funkčnost nebo provoz Služby nebo jakékoli související webové stránky, jiných webových stránek nebo internetu; (h) shromažďovat nebo sledovat osobní údaje jiných osob; (i) rozesílat spam, phish, pharm, pretext, spider, crawl nebo scrape; (j) za jakýmkoli obscénním nebo nemorálním účelem; nebo (k) narušovat nebo obcházet bezpečnostní prvky Služby nebo jakékoli související webové stránky, jiných webových stránek nebo internetu. Vyhrazujeme si právo ukončit vaše používání Služby nebo jakékoli související webové stránky za porušení některého ze zakázaných způsobů použití.

 

Zřeknutí se záruk; omezení odpovědnosti

Nezaručujeme, neprohlašujeme ani neručíme za to, že používání našich služeb bude nepřerušované, včasné, bezpečné nebo bezchybné.

Nezaručujeme, že výsledky, které lze získat při používání služby, budou přesné nebo spolehlivé.

Souhlasíte s tím, že čas od času můžeme službu na dobu neurčitou odebrat nebo ji kdykoli zrušit, aniž bychom vás o tom informovali.

Výslovně souhlasíte s tím, že službu používáte nebo nemůžete používat na vlastní riziko. Služba a všechny produkty a služby, které jsou vám poskytovány prostřednictvím služby, jsou (s výjimkou případů, kdy to výslovně uvedeme) poskytovány "tak, jak jsou" a "tak, jak jsou k dispozici" pro vaše použití, bez jakýchkoli prohlášení, záruk nebo podmínek jakéhokoli druhu, ať už výslovných nebo předpokládaných, včetně všech předpokládaných záruk nebo podmínek prodejnosti, prodejní kvality, vhodnosti pro určitý účel, trvanlivosti, vlastnictví a neporušování práv.

Společnost OMEGA 777 Life s.r.o. nesmí v žádném případě, naši ředitelé, vedoucí pracovníci, zaměstnanci, přidružené společnosti, zástupci, smluvní partneři, stážisté, dodavatelé, poskytovatelé služeb nebo poskytovatelé licencí nenesou odpovědnost za jakékoli zranění, ztrátu, nárok nebo jakékoli přímé, nepřímé, náhodné, sankčně nahrazované, zvláštní nebo následné škody jakéhokoli druhu, včetně, ale bez omezení, ušlého zisku, ušlých příjmů, ušlých úspor, ztráty dat, nákladů na náhradu nebo jakékoli podobné škody, ať už na základě smlouvy, deliktu (včetně nedbalosti), přísné odpovědnosti nebo jinak, vyplývající z vašeho používání služby nebo jakýchkoli produktů pořízených pomocí služby, nebo z jakéhokoli jiného nároku souvisejícího jakýmkoli způsobem s vaším používáním služby nebo jakéhokoli produktu, mimo jiné včetně jakýchkoli chyb nebo opomenutí v jakémkoli obsahu nebo jakékoli ztráty či škody jakéhokoli druhu vzniklé v důsledku používání služby nebo jakéhokoli obsahu (nebo produktu) zveřejněného, přenášeného nebo jinak zpřístupněného prostřednictvím služby, a to i v případě, že jste byli upozorněni na jejich možnost. Vzhledem k tomu, že některé státy nebo jurisdikce neumožňují vyloučení nebo omezení odpovědnosti za následné nebo náhodné škody, bude v takových státech nebo jurisdikcích naše odpovědnost omezena na maximální rozsah povolený zákonem.

 

Odškodnění

Souhlasíte s tím, že společnost OMEGA 777 Life s.r.o. a její mateřské společnosti, dceřiné společnosti, přidružené společnosti, partnery, vedoucí pracovníky, ředitele, zástupce, dodavatele, poskytovatele licencí, poskytovatele služeb, subdodavatele, dodavatele, stážisty a zaměstnance odškodníte, ochráníte a zbavíte odpovědnosti za jakékoli nároky nebo požadavky, včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení, vznesené jakoukoli třetí stranou v důsledku porušení těchto smluvních podmínek nebo dokumentů, na které se v nich odkazuje, nebo v důsledku porušení jakéhokoli zákona nebo práv třetí strany.

 

Oddělitelnost

V případě, že bude některé ustanovení těchto Podmínek určeno jako nezákonné, neplatné nebo nevymahatelné, bude takové ustanovení přesto vymahatelné v plném rozsahu povoleném platnými právními předpisy a nevymahatelná část bude považována za oddělenou od těchto Podmínek, přičemž takové určení nebude mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních zbývajících ustanovení.

 

Ukončení

Závazky a povinnosti stran vzniklé před datem ukončení smlouvy zůstávají pro všechny účely v platnosti i po ukončení této smlouvy.

Tyto smluvní podmínky platí, dokud je vy nebo my nevypovíme. Tyto Podmínky můžete kdykoli vypovědět tím, že nám oznámíte, že si již nepřejete využívat naše Služby, nebo když přestanete používat naše stránky.

Pokud podle našeho vlastního uvážení nedodržíte nebo máme podezření, že jste nedodrželi jakoukoli podmínku nebo ustanovení těchto smluvních podmínek, můžeme tuto smlouvu kdykoli bez předchozího upozornění vypovědět a vy zůstanete povinni uhradit všechny dlužné částky až do data vypovězení smlouvy včetně; a/nebo vám můžeme odepřít přístup k našim službám (nebo jejich části).

 

Celá dohoda

Pokud neuplatníme nebo nevymůžeme jakékoli právo nebo ustanovení těchto smluvních podmínek, neznamená to, že jsme se takového práva nebo ustanovení vzdali.

Tyto Smluvní podmínky a veškeré zásady nebo provozní pravidla, které jsme zveřejnili na těchto stránkách nebo v souvislosti se Službou, představují úplnou dohodu a ujednání mezi vámi a námi a upravují vaše používání Služby, přičemž nahrazují veškeré předchozí nebo současné dohody, sdělení a návrhy, ať už ústní nebo písemné, mezi vámi a námi (mimo jiné včetně jakýchkoli předchozích verzí Smluvních podmínek).

Jakékoli nejasnosti při výkladu těchto smluvních podmínek nebudou vykládány v neprospěch strany, která je vypracovala.

 

Rozhodné právo

Tyto smluvní podmínky a veškeré samostatné smlouvy, na jejichž základě vám poskytujeme služby, se řídí ruským právem a jsou vykládány v souladu s ním.

 

Změny podmínek

Aktuální verzi smluvních podmínek si můžete kdykoli prohlédnout na této stránce.

Vyhrazujeme si právo podle vlastního uvážení aktualizovat, měnit nebo nahrazovat jakoukoli část těchto smluvních podmínek zveřejněním aktualizací a změn na našich webových stránkách. Je vaší povinností pravidelně kontrolovat naše webové stránky, zda nedošlo ke změnám. Vaše další používání našich webových stránek nebo služby nebo přístup k nim po zveřejnění jakýchkoli změn těchto smluvních podmínek znamená, že s těmito změnami souhlasíte.

 

Kontaktní informace

Dotazy týkající se smluvních podmínek nám zasílejte na adresu: info [ at ] chaga.shop.

 

100% zdarma
Přeprava

na všechny objednávky nad 100 €
... a všechny níže uvedené objednávky se odesílají pouze za 50% nákladů na dopravu!
Spojte se s námi