Отказ от правна отговорност и отпечатък

1. Отказ от отговорност

Съгласно действащото законодателство Чага е одобрена в Европа и САЩ само като хранителна добавка, но не и като лекарство. Хранителните добавки не са лекарства, а се класифицират като храни. Те не заместват здравословното и разнообразно хранене и съзнателния начин на живот. Те трябва да се съхраняват на недостъпно за деца място. Традиционната западна медицина не признава ползите от повечето хранителни добавки! Ето защо трябва да се подчертае, че Chaga.shop от OMEGA 777 Life Ltd. не внушава на терапевтите или потребителите, че приложението на Чага а/о Чага+Мумихо може да облекчи или дори да излекува заболявания и състояния или, по-общо казано, да подобри здравето и качеството на живот.

Поради това Chaga.shop by OMEGA 777 Life Ltd. не носи отговорност за съдържанието на описанията, възпроизведени на този уебсайт в откъси от различни автори.
Това са информативни извадки от публикации (напр. от автора Б. О'Конър) и само представят културно-историческата употреба на Чага. Тези твърдения не са били оценявани от органи като Американската агенция по храните и лекарствата, ЕС или други. Този продукт не е предназначен за лечение, излекуване или предотвратяване на каквито и да било заболявания.

Отзивите на клиентите са допълнително докладвани ползи за здравето и не се оценяват от FDA, ЕС или други.

Моля, консултирайте се с лицензиран медицински специалист дали това е подходящо за вас.

2. Сертификати за Царят на билките®

Царят на билките® (Bearmedicine) притежава различни лабораторни анализи, одобрени от държавата, както и удостоверение за търговска годност от страна членка на ЕС, както и публично уведомление за разпространението на хранителни добавки (Anzeige eines Nahrungsergänzungsmittel §5), № 111.11101.0.01281 (2018 г.) на Федерална република Германия.

3. Отзиви и препоръки

В случай че се съглася да изпращам писмени отзиви за продукти и препоръки на Chaga.shop by OMEGA 777 Life Ltd. a/o Царят на билките®, аз съм наясно и се съгласявам, че Chaga.shop от OMEGA 777 Life Ltd. a/o Царят на билките® може да използва този материал за публикуване в интернет или в печатни и аудио медии.

4. Отговорност за телесна повреда

В качеството си на потребител, аз се отказвам безвъзвратно от правото на каквито и да било регресни искове срещу Chaga.shop by OMEGA 777 Life Ltd. или всяко друго участващо лице ("Свързани страни"), в резултат на всякакъв вид физическа, психическа или друга загуба или вреда от каквото и да било естество, понесена от потребителя, пряко или непряко, или от семейството на потребителя, причинена от събитие, свързано по какъвто и да било начин с консумацията на продукти на Chaga.shop by OMEGA 777 Life Ltd. В качеството си на потребител ще обезщетя Chaga.shop by OMEGA 777 Life Ltd. и свързаните с него лица за всякакви искове, действия, отговорности или загуби от нарушаване на горепосочените декларации на потребителите.

5. Контакт / отпечатък

Chaga.shop от OMEGA 777 Life Ltd.
5/1 Merchant Street
VLT 1171 Валета
Малта / Европа
info [ at ] chaga.shop

Регистрационен номер на фирмата: C 91383
Данъчен номер 999808715
ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР ПО ДДС. MT26243819

Chaga.shop е продукт на OMEGA 777 Life Ltd.
Царят на билките® и Chagaccino® и Bearmedicine® са рег. търговски марки, лицензирани на OMEGA 777 Life Ltd.

© OMEGA 777 Life Ltd. 12/2021

100% безплатно
Доставка

за всички поръчки над 100 €
... и всички поръчки по-долу се изпращат само за 50% от разходите за доставка!
Свържете се с нас
Формуляр за контакт