Общи правила и условия

Chaga.shop от OMEGA 777 Life Ltd.

info [ at ] chaga.shop
5/1 Merchant Street .
VLT 1171 Валета .
Малта - Европа

 

Преглед

Този уебсайт се управлява от OMEGA 777 Life Ltd. Навсякъде в сайта термините "ние", "нас" и "наш" се отнасят до OMEGA 777 Life Ltd. OMEGA 777 Life Ltd. предлага този уебсайт, включително цялата информация, инструменти и услуги, достъпни от този сайт, на Вас, потребителя, при условие че приемете всички условия, правила и уведомления, посочени тук.

Посещавайки нашия сайт и/или закупувайки нещо от нас, вие се включвате в нашата "Услуга" и се съгласявате да бъдете обвързани със следните условия ("Условия", "Условия"), включително допълнителните условия и политики, посочени тук и/или достъпни чрез хипервръзка. Настоящите Общи условия се прилагат за всички потребители на сайта, включително, без да се ограничават до потребители, които са браузъри, продавачи, клиенти, търговци и/или вносители на съдържание.

Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия, преди да влезете в нашия уебсайт или да го използвате. С достъпа до или използването на която и да е част от сайта, вие се съгласявате да бъдете обвързани с настоящите Общи условия. Ако не сте съгласни с всички условия на това споразумение, не можете да осъществявате достъп до уебсайта или да използвате каквито и да било услуги. Ако тези Общи условия се считат за оферта, приемането им е изрично ограничено до тези Общи условия.

Всички нови функции или инструменти, които се добавят към текущия магазин, също са предмет на настоящите Общи условия. Можете да прегледате най-актуалната версия на Условията по всяко време на тази страница. Запазваме си правото да актуализираме, променяме или заменяме която и да е част от настоящите Общи условия, като публикуваме актуализации и/или промени на нашия уебсайт. Ваша отговорност е да проверявате периодично тази страница за промени. Продължаването на използването на уебсайта или достъпът до него след публикуването на промени представлява приемане на тези промени.

 

Условия на онлайн магазина

Съгласявайки се с настоящите Общи условия, вие декларирате, че сте навършили пълнолетие в държавата или провинцията, в която живеете, или че сте навършили пълнолетие в държавата или провинцията, в която живеете, и сте ни дали съгласието си да позволим на всички ваши непълнолетни зависими лица да използват този сайт.

Нямате право да използвате нашите продукти за каквито и да било незаконни или неразрешени цели, нито пък да нарушавате при използването на Услугата каквито и да било закони във вашата юрисдикция (включително, но не само, закони за авторското право).

Не трябва да предавате никакви червеи или вируси, нито какъвто и да е код с разрушителен характер.

Нарушаването или нарушаването на някое от Условията ще доведе до незабавно прекратяване на Услугите ви.

 

Общи условия

Запазваме си правото да откажем услуга на всеки по каквато и да е причина по всяко време.

Вие разбирате, че Вашето съдържание (с изключение на информация за кредитни карти) може да бъде прехвърлено некриптирано и да включва (а) предавания по различни мрежи; и (б) промени, за да се съобрази и адаптира към техническите изисквания на свързващите мрежи или устройства. Информацията за кредитни карти винаги се криптира по време на прехвърлянето по мрежи.

Вие се съгласявате да не възпроизвеждате, дублирате, копирате, продавате, препродавате или използвате която и да е част от Услугата, използването на Услугата или достъпа до Услугата или до който и да е контакт на уебсайта, чрез който се предоставя Услугата, без изрично писмено разрешение от наша страна.

Заглавията, използвани в това споразумение, са включени само за удобство и не ограничават или по друг начин засягат настоящите условия.

 

Точност, пълнота и навременност на информацията

Ние не носим отговорност, ако информацията, предоставена на този сайт, не е точна, пълна или актуална. Материалите на този сайт се предоставят само за обща информация и на тях не трябва да се разчита или да се използват като единствена основа за вземане на решения, без да се консултирате с първични, по-точни, по-пълни или по-актуални източници на информация. Всяко разчитане на материалите на този сайт е на ваш собствен риск.

Този сайт може да съдържа определена историческа информация. Историческата информация задължително не е актуална и се предоставя само за справка. Запазваме си правото да променяме съдържанието на този сайт по всяко време, но не сме задължени да актуализираме информацията на нашия сайт. Вие се съгласявате, че е ваша отговорност да следите промените в нашия сайт.

 

Промени в услугата и цените

Цените на нашите продукти подлежат на промяна без предизвестие.
Запазваме си правото по всяко време да променяме или прекратяваме Услугата (или която и да е нейна част или съдържание) без предизвестие по всяко време.
Ние не носим отговорност пред вас или пред трета страна за каквато и да е модификация, промяна на цената, спиране или прекратяване на Услугата.

 

Продукти или услуги

Някои продукти или услуги може да се предлагат изключително онлайн чрез уебсайта. Тези продукти или услуги може да са в ограничени количества и подлежат на връщане или замяна само в съответствие с нашата Политика за връщане.

Положихме всички усилия, за да покажем възможно най-точно цветовете и изображенията на нашите продукти, които се появяват в магазина. Не можем да гарантираме, че изобразяването на който и да е цвят на монитора на вашия компютър ще бъде точно.

Запазваме си правото, но не сме задължени, да ограничаваме продажбите на нашите продукти или Услуги за всяко лице, географски регион или юрисдикция. Можем да упражним това право за всеки отделен случай. Запазваме си правото да ограничаваме количествата на всички продукти или услуги, които предлагаме. Всички описания на продукти или цени на продукти могат да бъдат променяни по всяко време без предизвестие, по наша преценка. Запазваме си правото да преустановим предлагането на който и да е продукт по всяко време. Всяка оферта за какъвто и да е продукт или услуга, направена на този сайт, е невалидна там, където е забранена.

Не гарантираме, че качеството на закупените или получените от вас продукти, услуги, информация или други материали ще отговори на очакванията ви, нито че всички грешки в Услугата ще бъдат коригирани.

 

Точност на информацията за фактуриране и сметки

Запазваме си правото да откажем всяка поръчка, която сте направили при нас. Можем по свое усмотрение да ограничим или отменим закупените количества за едно лице, за едно домакинство или за една поръчка. Тези ограничения могат да включват поръчки, направени от или в рамките на един и същ клиентски акаунт, една и съща кредитна карта и/или поръчки, които използват един и същ адрес за фактуриране и/или доставка. В случай че направим промяна или отменим поръчка, можем да се опитаме да ви уведомим, като се свържем с електронната поща и/или адреса за фактуриране/телефона, предоставени в момента на извършване на поръчката. Запазваме си правото да ограничаваме или забраняваме поръчки, които по наша преценка изглеждат направени от дилъри, прекупвачи или дистрибутори.

Съгласявате се да предоставяте актуална, пълна и точна информация за покупките и акаунта за всички покупки, направени в нашия магазин. Съгласявате се своевременно да актуализирате информацията за профила си и друга информация, включително имейл адреса си и номерата и датите на валидност на кредитните карти, за да можем да извършваме транзакциите ви и да се свързваме с вас при необходимост.

 

Връща

Имате 30 календарни дни*), за да ни върнете даден артикул от датата, на която сте го получили.
За да може да бъде върнат, артикулът ви трябва да не е използван и да е в същото състояние, в което сте го получили. Вашият артикул трябва да е в оригиналната опаковка. Вашият артикул трябва да има касова бележка или доказателство за покупка. Моля, изпратете ни уведомление за планираното връщане на адрес info // chaga . shop и ние ще ви изпратим подробни инструкции за връщането.

*) 30 дни от датата, на която сте го получили, до датата, на която го получим обратно. Например, ако сте го получили на 1 юли 2019 г., трябва да го получим обратно до 31 юли. 2019. 

 

Възстановявания

След като получим вашия артикул, ще го проверим и ще ви уведомим, че сме получили върнатия артикул. След проверка на артикула незабавно ще ви уведомим за състоянието на възстановяването. Ако връщането е одобрено, ще инициираме пълно възстановяване на сумата по кредитната ви карта (или по първоначалния начин на плащане). Ще получите кредита в рамките на определен брой дни, в зависимост от правилата на издателя на вашата карта.

Всички възстановявания в световен мащаб ще бъдат обработени в рамките на 21 дни от получаването на продукта от нас:

За клиенти в рамките на всички държави-членки на Европейския съюз, Обединеното кралство, Норвегия, Швейцария, Андора, Ватикана, Лихтенщайн, Босна и Херцеговина, Сърбия, Русия, Украйна, Беларус и Турция възстановяванията ще бъдат обработени в рамките на 21 дни от получаването на продукта. За Съединените щати и Канада продуктите също ще бъдат възстановени в рамките на 21 дни от получаването на продукта. За всички останали страни по света и неспоменати по-горе възстановяванията също ще бъдат изпълнени в рамките на 21 дни.

Доставка

Вие ще бъдете отговорни за заплащането на собствените си транспортни разходи за връщане на продукта. Разходите за доставка не подлежат на възстановяване. Ако получите възстановяване на сумата, разходите за доставка за връщане ще бъдат приспаднати от сумата за възстановяване.

Щети

В редкия случай, когато продуктът се повреди от куриера. трябва да направите рекламация в рамките на 7 дни след получаването директно в местния офис на куриера. и поискайте възстановяване на щетите. Трябва да покажете повредената стока. Моля, също така ни информирайте в рамките на 7 дни след получаването и ни изпратете снимки на повредата, може би ще можем да помогнем за възстановяването на сумата.

 

Допълнителни инструменти

Възможно е да ви предоставим достъп до инструменти на трети страни, които ние не наблюдаваме, не контролираме и не въвеждаме.

Потвърждавате и се съгласявате, че предоставяме достъп до такива инструменти "такива, каквито са" и "такива, каквито са налични", без никакви гаранции, декларации или условия от какъвто и да е вид и без никакво одобрение. Ние не носим никаква отговорност, произтичаща от или свързана с използването от ваша страна на опционални инструменти на трети страни.

Всяко използване от ваша страна на незадължителни инструменти, предлагани чрез сайта, е изцяло на ваш собствен риск и по ваша преценка и трябва да се уверите, че сте запознати и одобрявате условията, при които инструментите се предоставят от съответния(те) доставчик(ци) на трети страни.

Възможно е също така в бъдеще да предлагаме нови услуги и/или функции чрез уебсайта (включително пускане на нови инструменти и ресурси). Такива нови функции и/или услуги също ще бъдат предмет на настоящите Общи условия.

 

Връзки с трети страни

Определено съдържание, продукти и услуги, достъпни чрез нашата Услуга, може да включват материали от трети страни.

Връзките на трети страни на този сайт могат да ви насочат към уебсайтове на трети страни, които не са свързани с нас. Ние не носим отговорност за проверка или оценка на съдържанието или точността и не гарантираме и няма да носим никаква отговорност за материали или уебсайтове на трети страни, както и за други материали, продукти или услуги на трети страни.

Ние не носим отговорност за вреди или щети, свързани с покупката или използването на стоки, услуги, ресурси, съдържание или други транзакции, извършени във връзка с уебсайтове на трети страни. Моля, прегледайте внимателно правилата и практиките на третата страна и се уверете, че ги разбирате, преди да участвате в каквато и да е транзакция. Жалби, претенции, притеснения или въпроси относно продукти на трети страни трябва да се отправят към третата страна.

 

Потребителски коментари, обратна връзка и други подадени данни

Ако по наше искане изпратите определени конкретни материали (например участия в конкурси) или без искане от наша страна изпратите творчески идеи, предложения, планове или други материали, независимо дали онлайн, по имейл, по пощата или по друг начин (наричани общо "коментари"), вие се съгласявате, че можем по всяко време, без ограничения, да редактираме, копираме, публикуваме, разпространяваме, превеждаме и използваме по друг начин във всякакъв вид медии всички коментари, които ни изпращате. Ние не сме и няма да бъдем задължени: (1) да пазим в тайна каквито и да било коментари; (2) да изплащаме компенсация за каквито и да било коментари; или (3) да отговаряме на каквито и да било коментари.

Можем, но нямаме задължение да наблюдаваме, редактираме или премахваме съдържание, което по наша преценка е незаконно, обидно, заплашително, клеветническо, обидно, порнографско, неприлично или по друг начин неприемливо, или нарушава интелектуалната собственост на някоя от страните или настоящите Общи условия.

Вие се съгласявате, че Вашите коментари няма да нарушават никакви права на трети страни, включително авторско право, търговска марка, неприкосновеност на личния живот, лична собственост или други лични или имуществени права. Освен това се съгласявате, че Вашите коментари няма да съдържат клеветнически или други незаконни, обидни или неприлични материали, нито ще съдържат компютърен вирус или друг зловреден софтуер, който би могъл по някакъв начин да повлияе на работата на Услугата или на който и да е свързан уебсайт. Нямате право да използвате фалшив адрес на електронна поща, да се представяте за някой друг, освен за себе си, или по друг начин да заблуждавате нас или трети страни относно произхода на коментарите. Вие носите пълната отговорност за всички коментари, които правите, и за тяхната точност. Ние не поемаме никаква отговорност и не поемаме никакви задължения за коментари, публикувани от вас или от трети лица.

 

Лична информация

Предоставянето на лична информация чрез магазина се урежда от нашите Политика за поверителност.

 

Грешки, неточности и пропуски

Понякога на нашия сайт или в Услугата може да има информация, която съдържа печатни грешки, неточности или пропуски, които могат да се отнасят до описания на продукти, цени, промоции, оферти, такси за доставка на продукти, време за транспортиране и наличност. Запазваме си правото да коригираме всякакви грешки, неточности или пропуски, както и да променяме или актуализираме информацията или да отменяме поръчките, ако информацията в Услугата или на някой свързан уебсайт е неточна, по всяко време и без предварително уведомление (включително след като сте подали поръчката си).

Не поемаме задължение да актуализираме, променяме или разясняваме информацията в Услугата или на свързания уебсайт, включително, но не само, информацията за цените, освен в случаите, когато това се изисква по закон. Никоя посочена дата на актуализация или обновяване, прилагана в Услугата или на който и да е свързан уебсайт, не трябва да се приема като указание, че цялата информация в Услугата или на който и да е свързан уебсайт е променена или актуализирана.

 

Забранени употреби

В допълнение към другите забрани, посочени в Общите условия, ви е забранено да използвате сайта или неговото съдържание: (а) за каквито и да било незаконни цели; (б) да подтиквате други хора да извършват или да участват в незаконни действия; (в) да нарушавате каквито и да било международни, федерални, провинциални или щатски разпоредби, правила, закони или местни наредби; (г) да нарушавате или да нарушавате нашите права на интелектуална собственост или правата на интелектуална собственост на други лица; (д) да тормозите, злоупотребявате, обиждате, наранявате, клеветите, унижавате, сплашвате или дискриминирате въз основа на пол, сексуална ориентация, религия, етническа принадлежност, раса, възраст, национален произход или увреждане; (е) да предоставяте невярна или подвеждаща информация; (ж) да качвате или предавате вируси или друг вид злонамерен код, който ще бъде или може да бъде използван по начин, който ще повлияе на функционалността или работата на Услугата или на който и да е свързан уебсайт, други уебсайтове или интернет; (з) да събирате или проследявате лична информация на други лица; (и) да изпращате спам, фишинг, фармация, претекст, паяк, обхождане или остъргване; (й) с непристойна или неморална цел; или (к) да се намесвате или заобикаляте защитните функции на Услугата или на който и да е свързан уебсайт, други уебсайтове или интернет. Запазваме си правото да прекратим използването на Услугата или на всеки свързан уебсайт за нарушаване на някоя от забранените употреби.

 

Отказ от гаранции; Ограничаване на отговорността

Ние не гарантираме, не представяме и не гарантираме, че използването на нашата услуга ще бъде непрекъснато, навременно, сигурно или без грешки.

Не гарантираме, че резултатите, които могат да бъдат получени от използването на услугата, ще бъдат точни или надеждни.

Съгласявате се, че от време на време можем да премахваме услугата за неопределени периоди от време или да прекратим услугата по всяко време, без да ви уведомяваме.

Вие изрично се съгласявате, че използването или невъзможността за използване на услугата е на Ваш собствен риск. Услугата и всички продукти и услуги, които ви се предоставят чрез услугата, се предоставят (освен ако не е изрично посочено от нас) "както е" и "както е налично" за ваша употреба, без каквито и да било изявления, гаранции или условия от какъвто и да било вид, изрични или подразбиращи се, включително всички подразбиращи се гаранции или условия за продаваемост, търговско качество, годност за определена цел, трайност, собственост и ненарушаване на права.

В никакъв случай OMEGA 777 Life Ltd., нашите директори, ръководители, служители, филиали, агенти, изпълнители, стажанти, доставчици, доставчици на услуги или лицензодатели не носят отговорност за каквито и да било наранявания, загуби, искове или каквито и да било преки, косвени, случайни, наказателни, специални или последващи щети от какъвто и да било вид, включително, без ограничение, пропуснати ползи, пропуснати приходи, пропуснати спестявания, загуба на данни, разходи за подмяна или други подобни щети, независимо дали са основани на договор, деликт (включително небрежност), строга отговорност или друго, произтичащи от използването на услугата или на продукти, закупени чрез услугата, или за всякакви други претенции, свързани по какъвто и да е начин с използването на услугата или на продукт, включително, но не само, за грешки или пропуски в съдържанието, или за загуби или щети от всякакъв вид, възникнали в резултат на използването на услугата или на съдържание (или продукт), публикувано, предавано или предоставяно по друг начин чрез услугата, дори ако сте уведомени за възможността за това. Тъй като някои държави или юрисдикции не позволяват изключването или ограничаването на отговорността за последващи или случайни щети, в такива държави или юрисдикции нашата отговорност ще бъде ограничена до максималната степен, позволена от закона.

 

Обезщетение

Вие се съгласявате да обезщетите, защитите и освободите от отговорност OMEGA 777 Life Ltd. и нашите родители, дъщерни дружества, филиали, партньори, служители, директори, агенти, изпълнители, лицензодатели, доставчици на услуги, подизпълнители, доставчици, стажанти и служители от всякакви претенции или искания, включително разумни адвокатски хонорари, предявени от трета страна поради или в резултат на нарушаване от Ваша страна на настоящите Общи условия или на документите, които те включват чрез препратка, или нарушаване на закон или права на трета страна.

 

Отделяемост

В случай че някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия бъде определена като незаконосъобразна, невалидна или неприложима, тази разпоредба все пак ще бъде приложима в максималната степен, позволена от приложимото законодателство, а неприложимата част ще се счита за отделена от настоящите Общи условия, като това определение няма да засегне валидността и приложимостта на останалите разпоредби.

 

Прекратяване

Задълженията и отговорностите на страните, възникнали преди датата на прекратяване, остават в сила и след прекратяването на настоящото споразумение за всички цели.

Настоящите Общи условия са в сила, освен ако и докато не бъдат прекратени от вас или от нас. Можете да прекратите настоящите Общи условия по всяко време, като ни уведомите, че вече не желаете да използвате нашите Услуги, или когато престанете да използвате нашия сайт.

Ако по наша преценка не успеете да спазите или подозираме, че не сте спазили някое условие или разпоредба на настоящите Общи условия, ние също така можем да прекратим това споразумение по всяко време без предизвестие и вие ще останете задължени за всички дължими суми до датата на прекратяване на споразумението; и/или съответно можем да ви откажем достъп до нашите Услуги (или до част от тях).

 

Цялостно споразумение

Неупражняването или неприлагането от наша страна на което и да е право или разпоредба на настоящите Общи условия не представлява отказ от такова право или разпоредба.

Настоящите Общи условия и всички политики или правила за работа, публикувани от нас на този сайт или по отношение на Услугата, представляват цялостното споразумение и договореност между Вас и нас и уреждат използването на Услугата от Ваша страна, като заместват всички предишни или едновременни споразумения, комуникации и предложения, устни или писмени, между Вас и нас (включително, но не само, всички предишни версии на Общите условия).

Всякакви неясноти при тълкуването на настоящите Общи условия няма да се тълкуват в ущърб на страната, която ги е изготвила.

 

Приложимо право

Настоящите Общи условия и всички отделни споразумения, с които ви предоставяме Услуги, се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на Русия.

 

Промени в общите условия

Можете да прегледате най-актуалната версия на Общите условия по всяко време на тази страница.

Запазваме си правото по свое усмотрение да актуализираме, променяме или заменяме която и да е част от настоящите Общи условия, като публикуваме актуализации и промени на нашия уебсайт. Ваша отговорност е да проверявате периодично нашия уебсайт за промени. Продължаването на използването на нашия уебсайт или Услугата или достъпа до тях след публикуването на промени в настоящите Общи условия представлява приемане на тези промени.

 

Информация за контакт

Въпроси относно Общите условия трябва да ни изпращате на следния адрес: info [ at ] chaga.shop

 

100% безплатно
Доставка

за всички поръчки над 100 €
... и всички поръчки по-долу се изпращат само за 50% от разходите за доставка!
Свържете се с нас
Формуляр за контакт